/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Czworokąt/Romb

Zadanie nr 1218390

Pole rombu o obwodzie 20 i kącie rozwartym  ∘ 120 jest równe
A)  √ - 25--3 2 B)  √- 5-3- 2 C) 25 2 D) 25√3- 4

Wersja PDF

Rozwiązanie

Najpierw szkicowy rysunek.


PIC


Kąt ostry rombu ma miarę

180∘ − 120 ∘ = 60∘

Sposób I

Obliczamy wysokość rombu

 √ -- √ -- h ∘ 3 5 3 --= sin 60 ⇒ h = 5⋅ ----= -----. 5 2 2

Zatem pole rombu jest równe

 √ -- √ -- 5 3 25 3 P = 5⋅ -----= -----. 2 2

Sposób II

Korzystamy ze wzoru na pole równoległoboku z sinusem

 √ -- √ -- ∘ ---3 25---3 P = 5 ⋅5⋅ sin 60 = 2 5⋅ 2 = 2 .

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner