/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Zadania z treścią/Ceny i zakupy

Zadanie nr 2774606

Czekolada o masie 20 dag przed promocją kosztowała 9,60 zł. Producent czekolady przygotował dwie promocje.


PIC


Czy dla klienta kupującego 120 dag czekolady bardziej opłacalna jest promocja II niż I? Wybierz odpowiedź T albo N i jej uzasadnienie spośród A, B albo C.

TakNie
ponieważ
A) w promocji I masa czekolady wzrośnie o 4 dag, natomiast w promocji II masa się nie zmieni.
B) w promocji II 1 dag czekolady kosztuje mniej niż w promocji I.
C) w promocji II trzeba kupić 6 czekolad, natomiast w promocji I – tylko 5.
Wersja PDF

Rozwiązanie

W promocji I za 9,60 zł można kupić

12 0% ⋅20 = 1,2⋅ 20 = 24 dag

czekolady. W tej promocji 1 dag czekolady kosztuje więc

9,6 ----= 0,4 zł. 24

W drugiej promocji za 20 dag czekolady musimy zapłacić

80% ⋅9,60 = 0,8 ⋅9,6 = 7,68 zł.

W tej promocji 1 dag czekolady kosztuje więc

7,68 -----= 0,384 zł. 20

Zakup czekolady w II promocji jest więc bardziej korzystny.  
Odpowiedź: T, B

Wersja PDF
spinner