/Szkoła średnia/Statystyka/Dane z opisu

Zadanie nr 4600784

W eksperymencie badano kiełkowanie nasion w pięciu donicach. Na koniec eksperymentu policzono wykiełkowane nasiona w każdej z donic:
– w I donicy – 133 nasiona
– w II donicy – 140 nasion
– w III donicy – 119 nasion
– w IV donicy – 147 nasion
– w V donicy – 161 nasion.
Odchylenie standardowe liczby wykiełkowanych nasion jest równe σ = 1 4 . Podaj numery donic, w których liczba wykiełkowanych nasion mieści się w przedziale określonym przez jedno odchylenie standardowe od średniej.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Średnia liczba nasion, które wykiełkowały w jednej donicy jest równa

1 33+ 140 + 119 + 147 + 1 61 ----------------------------- = 14 0 5

Jeżeli liczba wykiełkowanych nasion ma się mieścić w przedziale określonym przez jedno odchylenie standardowe, to musi być liczbą z przedziału

(140− 14,140 + 14) = (126,154)

Warunek ten spełniają donice o numerach: I, II i IV  
Odpowiedź: I, II, IV

Wersja PDF
spinner