Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

 

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR

Język matematyki

Zadanie 1

Niech A = ⟨− 6,4), B = (− 3,+ ∞ ), C = ⟨− 5,1 ⟩ . Wyznacz zbiór (A ∖ C )∩ (B ∖ C ) .

Zadanie 2

Niech A będzie zbiorem rozwiązań równania  √ -- √ -- |x− 3| = x − 3 ,  √ -- B = (− ∞ , 2) oraz C = ⟨− 1,2 ⟩ . Wyznacz zbiór (A ∖C )∪ (B ∖ C ) .

Zadanie 3

Zaznacz na osi liczbowej przedziały A = (− ∞ ,5) i B = ⟨2,10⟩ . Wyznacz A ∪ B , A ∩ B , A ∖B i B ∖ A .

Zadanie 4

Dane są zbiory: A = ⟨− 5;2 ), B = (− ∞ ;10⟩, C = (0;11 ) . Zapisz w postaci przedziału lub sumy przedziałów zbiory:

  • B ∖(C ∪ A)
  • (B ∩ C) ∖ A
Zadanie 5

Uprość wyrażenie ∘ -----√--- 7 − 4 3 .

Zadanie 6

Uzasadnij, że liczby ∘ -----√--- 3 − 2 2 i  √ -- 1 − 2 są liczbami przeciwnymi.

Zadanie 7

Rozwiąż nierówność |5 − x|+ 12 ≥ |2− 3x| .

Zadanie 8

Stosując własności wartości bezwzględnej rozwiąż nierówność: ||x− 1|− 2 | < 1 .

Zadanie 9

Rozwiąż nierówność ||3x − 7|− |5 − 2x |+ |x|| < 21 .

Zadanie 10

Rozwiąż nierówność  √ -2---------- |x|+ x − 2x + 1 ≤ 2 − x .

Zadanie 11

Rozwiąż równanie ||x − 3| − 2| = 1 .

Arkusz Wersja PDF
lRozwiązanial

Zaimportować dane zestawu do kreatora zestawów?

ai_236s88MNfNFkYwlnj69vIHG-EVPCiGGCXVcw5P-w