/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Dany wykres/Przekształcanie wykresu

Zadanie nr 6166932

Funkcja f jest określona dla każdej liczby rzeczywistej x . Fragment wykresu funkcji f przedstawiono na poniższym rysunku.


ZINFO-FIGURE


Funkcja g jest określona wzorem  ( ) g (x) = f 12x dla każdej liczby rzeczywistej x . Wskaż rysunek, na którym przedstawiony jest wykres funkcji g .


ZINFO-FIGURE


Wersja PDF

Rozwiązanie

Zauważmy, że funkcje y = f(x) i  ( 1 ) y = g(x) = f 2x mają identyczne zbiory wartości. Ponadto, dziedzina funkcji f jest dwa razy dłuższym przedziałem niż dziedzina funkcji g (np. ma sens g (−6 ) = f(− 3) , pomimo, że nie ma sensu f(− 6) ). To znaczy, że wykres funkcji g jest przedstawiony na rysunku C.  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner