/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Równanie prostej/Proste prostopadłe

Zadanie nr 6172532

Proste o równaniach  5 y = − 4x − 2 oraz  --4-- y = 2m −1x + 1 są prostopadłe. Wynika stąd, że
A) m = 2110 B) m = − 1110 C) m = − 2 D) m = 3

Wersja PDF

Rozwiązanie

Proste y = ax+ b i y = cx + d są prostopadłe jeżeli ac = − 1 . Mamy zatem

 ( ) −1 = − 5- ⋅ ---4---= − ---5--- 4 2m − 1 2m − 1 2m − 1 = 5 2m = 6 ⇐ ⇒ m = 3.

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner