/Szkoła średnia/Prawdopodobieństwo/Z definicji/Zbiory liczb/Podzielność

Zadanie nr 9907983

Ze zbioru wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych większych od 53 losujemy jedną liczbę. Niech A oznacza zdarzenie polegające na wylosowaniu liczby podzielnej przez 7. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczb dwucyfrowych większych od 53 jest

|Ω | = 99− 53 = 46.

Ile jest liczb podzielnych przez 7? – łatwo je wypisać:

56,63,70 ,77,84,91,98 .

Zatem prawdopodobieństwo jest równe

7 --. 46

 
Odpowiedź:  7 46

Wersja PDF
spinner