/Szkoła średnia/Zadania testowe/Prawdopodobieństwo/Urna

Zadanie nr 7309842

Dane są dwie urny z kulami. W pierwszej urnie jest 10 kul: 8 białych i 2 czarne, w drugiej jest 8 kul: 5 białych i 3 czarne. Wylosowanie każdej z urn jest jednakowo prawdopodobne. Wylosowano jedną z tych urn i wyciągnięto z niej losowo jedną kulę. Wyciągnięta kula była biała. Prawdopodobieństwo zdarzenia, że wylosowana kula pochodziła z drugiej z tych urn, jest równe
A) 1138 B) 2557- C) 5507 D) -5 18

Wersja PDF

Rozwiązanie

Niech Ai , i = 1 ,2 oznacza zdarzenie polegające na wylosowaniu urny o numerze i , a B oznacza zdarzenie polegające na wyborze białej kuli. Musimy więc obliczyć

 P(A-2-∩-B)- ----12-⋅ 58---- --516--- 516- 25- P (A2|B ) = P(B ) = 1 8- 1 5 = 2 5- = 57 = 57 2 ⋅10 + 2 ⋅ 8 5 + 16 80

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner