Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Zbadaj monotoniczność ciągu określonego wzorem 2 an = − 4n + 2n + 5 .

*Ukryj

Zbadaj monotoniczność ciągu danego wzorem 2 an = n .

Zbadaj monotoniczność ciągu określonego wzorem 2 an = 4n − n .

Zbadaj monotoniczność ciągu danego wzorem 2 an = n + 1 .

Zbadaj monotoniczność ciągu określonego wzorem √ ------ an = n+ 4 .

Ciąg (an) jest rosnący. Co można powiedzieć o monotoniczności ciągu bn = 3an − 1 ?

*Ukryj

Ciąg (an) jest malejący. Co można powiedzieć o monotoniczność ciągu bn = 4an − 1 ?

Ciąg (an) jest rosnący. Co można powiedzieć o monotoniczności ciągu bn = − 2an + 4 ?

Zbadaj monotoniczność ciągu 1+2+-3+-⋅⋅⋅+n- an = n+1 .

Ciąg (an) jest malejący i wszystkie jego wyrazy są dodatnie. Co można powiedzieć o monotoniczność ciągu ∘ ------- bn = a2n + 1 ?

Wyznacz te wartości parametru p , dla których ciąg o wyrazie ogólnym an = n2 + pn jest rosnący.

Dany jest ciąg o wyrazie ogólnym 2n+1- 1+3+-5+...+-(2n−-1) an = 2 − n+1 . Zbadaj monotoniczność tego ciągu i oblicz jego granicę.

Zbadaj monotoniczność ciągu 2+4+-6+-⋅⋅⋅+-2n an = n2 .

Zbadaj monotoniczność ciągu danego wzorem 2 an = n .

Zbadaj monotoniczność ciągu danego wzorem -2--- an = 2− 2−3n .

*Ukryj

Zbadaj monotoniczność ciągu danego wzorem -4--- an = 2− 3−4n .

Ciąg (an) jest rosnący i wszystkie jego wyrazy są dodatnie. Co można powiedzieć o monotoniczności ciągu bn = 1an ?

Zbadaj monotoniczność ciągu określonego wzorem (π- ) an = sin 2n .

Zbadać, czy ciąg 2n+1- an = 3n+1 jest monotoniczny od pewnego miejsca.

Zbadaj monotoniczność ciągu danego wzorem -1-- an = 3− n+1 .

*Ukryj

Zbadaj monotoniczność ciągu danego wzorem -4-- an = 1− n+5 .

Zbadaj monotoniczność ciągu danego wzorem -5-- an = 1− n+2 .

Zbadaj monotoniczność ciągu n an = 2⋅5 − 3 .

Ciąg (an) jest malejący i wszystkie jego wyrazy są dodatnie. Co można powiedzieć o monotoniczność ciągu bn = −a 2n ?

Zbadaj monotoniczność ciągu danego wzorem 2n+1- an = n+ 1 .

*Ukryj

Zbadaj monotoniczność ciągu danego wzorem 2n−3- an = n+ 2 .

Zbadaj monotoniczność ciągu danego wzorem 2n−1- an = n+ 3 .

Zbadaj monotoniczność ciągu 2n an = n! .