/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Liczby wymierne

Zadanie nr 1603617

Iloraz liczb 5670 i 6615 jest równy
A) 11134332 B) 27 C) 67 D) 127 146

Wersja PDF

Rozwiązanie

Od ręki widać, że liczby można skrócić przez 5, co daje liczby 1134 i 1323. Licząc sumę cyfr, widać też, liczby są podzielne przez 9. Skracając mamy 126 i 147. Nadal możemy podzielić przez 3 i mamy 42 i 49, czyli szukany iloraz jest równy

5670- 42- 6- 6615 = 49 = 7 .

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner