/Szkoła średnia/Zadania testowe/Prawdopodobieństwo/Różne

Zadanie nr 9535012

Jacek bierze udział w olimpiadzie chemicznej i olimpiadzie matematycznej. Prawdopodobieństwo, że zostanie laureatem olimpiady chemicznej jest równe 0,3, a prawdopodobieństwo, że zostanie laureatem przynajmniej jednej z tych dwóch olimpiad wynosi 0,72. Prawdopodobieństwo, że będzie laureatem obu olimpiad jest równe 0,18. Zatem prawdopodobieństwo, że będzie laureatem olimpiady matematycznej jest równe
A) 0,1 B) 0,6 C) 0,7 D) 0,4

Wersja PDF

Rozwiązanie

Wprowadźmy następujące oznaczenia

A - zdarzenie polegające na tym, że Jacek będzie laureatem olimpiady chemicznej B -zdarzenie polegające na tym, że Jacek będzie laureatem olimpiady matematycznej

Wówczas suma tych zdarzeń oznacza, że Jacek został laureatem przynajmniej jednej z olimpiad, czyli

P (A ∪ B ) = 0,72.

Natomiast przekrój tych zdarzeń oznacza, że został laureatem obydwu

P (A ∩ B ) = 0,18.

Liczymy

P (A ∪ B) = P(A )+ P(B )− P (A ∩ B ) 0,72 = 0,3+ P(B )− 0 ,1 8 ⇒ P(B ) = 0,6.

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner