/Szkoła średnia/Zadania testowe/Zadania z treścią/Prędkość, droga, czas

Zadanie nr 6926224

Hania pokonuje drogę S = 100 m z domu do szkoły w czasie 30 min. Z jaką średnią prędkością idzie Hania?
A) 0,05 km- h B) 0 ,2km- h C)  km- 5 h D)  km- 3,(3) h

Wersja PDF

Rozwiązanie

Średnia prędkość Hani jest równa

 1- -100-m-- = -10-km--= -2-km--= 0 ,2 km-. 30 min. 12 h 10 h h

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner