/Szkoła średnia/Zadania testowe/Zadania z treścią/Prędkość, droga, czas

Zadanie nr 7170450

Jeden zawór napełnia basen w ciągu 20 minut, a drugi w ciągu 30 minut. W ciągu ilu minut napełnią basen oba zawory odkręcone jednocześnie?
A) 50 B) 25 C) 12 D) 15

Wersja PDF

Rozwiązanie

W ciągu jednej minuty pierwszy zawór napełnia 1- 20 basenu, a drugi -1 30 basenu. Zatem razem w ciągu jednej minuty napełniają

-1-+ -1-= 3--+ -2- = -5-= -1- 2 0 30 60 6 0 60 12

część basenu. Cały basen napełnią więc w przeciągu 12 minut.  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner