/Szkoła średnia/Zadania testowe/Zadania z treścią/Prędkość, droga, czas

Zadanie nr 8199334

W ciągu dwóch godzin trzy jednakowe maszyny produkują razem 1200 guzików. Ile guzików wyprodukuje pięć takich maszyn w ciągu jednej godziny? Przyjmij, że maszyny pracują z taką samą, stałą wydajnością.
A) 800 B) 900 C) 1000 D) 1500

Wersja PDF

Rozwiązanie

W ciągu jednej godziny trzy maszyny wyprodukują 600 guzików, czyli jedna produkuje 200 guzików na godzinę. W takim razie pięć maszyn przez godzinę wyprodukuje

5 ⋅200 = 10 00

guzików.  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner