/Szkoła średnia/Zadania testowe/Zadania z treścią/Prędkość, droga, czas

Zadanie nr 9091742

Wojtek przygotowywał się do przeprowadzki i miał zamiar przygotować wszystko w ciągu n godzin. Zosia i Ela postanowiły mu pomóc, przy czym każda z pań w ciągu jednej godziny wykonuje 23 pracy wykonanej w tym czasie przez Wojtka. Zatem wszystkie trzy osoby, pracując razem, ukończą pracę w ciągu
A) 3n 7 godzin B) 3n godzin C) 31n4 godzin D) 67n godzin

Wersja PDF

Rozwiązanie

Wojtek w ciągu jednej godziny wykonuje 1 n część pracy. Natomiast dziewczynki razem w ciągu jednej godziny wykonują

2 ⋅ 2-⋅ 1-=-4- 3 n 3n

całej pracy.

Zatem łącznie z Wojtkiem przez godzinę wykonują

1-+ -4-= -7- n 3n 3n

całej pracy.

Zatem całą pracę wykonają w

3n-godzin . 7

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner