/Studia/Analiza/Ciągi/Granice/Z pierwiastkami/Stopnia 3

Zadanie nr 3447255

Oblicz granicę  -12√-3n9+-3+-1 nl→im+∞ 4√n-3+2- .

Wersja PDF

Rozwiązanie

W liczniku i w mianowniku mamy n w potędze -9 3 12 = 4 . Podzielmy więc licznik i mianownik przez √ --- √ --- 12 n9 = 4n 3 = n34 .

 ∘ ------- 1√2-------- 12 3 + -3 + -1- 1√2------ ---3n9-+-3-+-1- -------n9---n-23 ---3-+-0-+-0 1√2-- nl→im+∞ √4n 3 + 2 = nl→im+∞ ∘4 2- = 4√ 1+ 0 = 3. 1+ n3

 
Odpowiedź: 12√ -- 3

Wersja PDF
spinner