/Studia/Analiza/Ciągi/Granice/Z pierwiastkami/Stopnia 3

Zadanie nr 6828139

Oblicz granicę  -21√-2n14+3+-1 nl→im+∞ 6√n4+2- .

Wersja PDF

Rozwiązanie

W liczniku i w mianowniku mamy n w potędze 14 2 4 21 = 3 = 6 . Podzielmy więc licznik i mianownik przez √ ---- √ --- 21 n14 = 6n 4 = n23 .

 ∘ ------- 2√1--------- 21 2 + -3- + -1- 21√ ------ --2n-14 +-3-+-1 -------n14---n23- ---2+--0+--0 2√1-- nl→im+∞ 6√ n4 + 2 = nl→im+∞ 6∘ -2 = √6 1+ 0 = 2. 1 + n4

 
Odpowiedź: 21√ -- 2

Wersja PDF
spinner