Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Równania/Wymierne/Mianownik stopnia 1

Wyszukiwanie zadań

Równanie 2x+1- x = 3x
A) ma dwa rozwiązania: x = − 13,x = 1 B) ma dwa rozwiązania: x = 1,x = 1 3
C) nie ma żadnego rozwiązania D) ma tylko jedno rozwiązanie x = 1

Ukryj Podobne zadania

Równanie  --1-- x − 2x+ 1 = 0
A) ma dokładnie dwa rozwiązania rzeczywiste.
B) ma dokładnie trzy rozwiązania rzeczywiste.
C) ma dokładnie jedno rozwiązanie rzeczywiste.
D) nie ma rozwiązań.

Równanie 3x+1- 4x = x
A) ma dwa rozwiązania: x = 14,x = 1 B) ma dwa rozwiązania: x = − 1,x = 1 4
C) ma dwa rozwiązania:  1 x = − 2,x = 2 D) ma tylko jedno rozwiązanie x = 1

Równanie  --1-- x + 9x+ 6 = 0
A) ma dokładnie dwa rozwiązania rzeczywiste.
B) ma dokładnie trzy rozwiązania rzeczywiste.
C) ma dokładnie jedno rozwiązanie rzeczywiste.
D) nie ma rozwiązań.

Ukryj Podobne zadania

Rozwiązaniem równania x−-7 x = 5 , gdzie x ⁄= 0 , jest liczba należąca do przedziału
A) (− ∞ ,− 2) B) ⟨− 2,− 1) C) ⟨− 1,0) D) (0,+ ∞ )

Ukryj Podobne zadania

Rozwiązaniem równania x+-3 x = − 8 , gdzie x ⁄= 0 , jest liczba należąca do przedziału
A) (− ∞ ,− 2) B) ⟨− 2,− 1) C) ⟨− 1,0) D) (0,+ ∞ )

Rozwiązaniem równania x+-1 x+ 2 = 3 , gdzie x ⁄= − 2 jest liczba należąca do przedziału
A) (− 2,1) B) ⟨1,+ ∞ ) C) (− ∞ ,− 5) D) ⟨− 5,− 2)

Rozwiązaniem równania x−-1 x− 2 = 3 , gdzie x ⁄= 2 jest liczba należąca do przedziału
A) (2,5⟩ B) (− ∞ ,1⟩ C) (5,+ ∞ ) D) (− 1,2)

Ukryj Podobne zadania

Równanie x−-1 x+ 1 = x − 1
A) ma dokładnie jedno rozwiązanie: x = 1 .
B) ma dokładnie jedno rozwiązanie: x = 0 .
C) ma dokładnie jedno rozwiązanie: x = − 1 .
D) ma dokładnie dwa rozwiązania: x = 0, x = 1 .

Ukryj Podobne zadania

Równanie x+-1 1−x = x + 1
A) ma dokładnie jedno rozwiązanie: x = 1 .
B) ma dokładnie dwa rozwiązania: x = 0, x = − 1 .
C) ma dokładnie jedno rozwiązanie: x = − 1 .
D) ma dokładnie jedno rozwiązanie: x = 0 .

Równanie (x−1)(x+2)(x−-3) x+3 = 0
A) ma trzy różne rozwiązania: x = − 1, x = 2, x = − 3 .
B) ma trzy różne rozwiązania: x = 1, x = − 2, x = 3 .
C) ma dwa różne rozwiązania: x = − 1, x = 2 .
D) ma dwa różne rozwiązania: x = 1, x = − 2 .

Równanie (x−1)(x+2) x− 3 = 0
A) ma trzy różne rozwiązania: x = 1, x = 3, x = − 2 .
B) ma trzy różne rozwiązania: x = − 1, x = − 3, x = 2 .
C) ma dwa różne rozwiązania: x = 1, x = − 2 .
D) ma dwa różne rozwiązania: x = − 1, x = 2 .

Równanie x−-1 2 x+ 2 = (x − 1)
A) nie ma rozwiązań. B) ma dokładnie jedno rozwiązanie.
C) ma dokładnie dwa rozwiązania. D) ma dokładnie trzy rozwiązania.

Ukryj Podobne zadania

Równanie x−-2 2 x+ 1 = (x − 2)
A) ma dokładnie trzy rozwiązania. B) ma dokładnie dwa rozwiązania.
C) ma dokładnie jedno rozwiązanie. D) nie ma rozwiązań.

Równanie  x2+-2x−3- x − 1 = x+3
A) spełnia każda liczba rzeczywista B) jest sprzeczne
C) ma mniej niż 5 rozwiązań D) ma rozwiązania ujemne

Ukryj Podobne zadania

Dla x ⁄= 0 równanie −-2(x−-3) x = x− 2
A) nie ma rozwiązań B) ma dokładnie jedno rozwiązanie
C) ma dwa różne rozwiązania D) ma trzy różne rozwiązania

Ukryj Podobne zadania

Równanie wymierne 3x−1- x+ 5 = 3 , gdzie x ⁄= − 5 ,
A) nie ma rozwiązań rzeczywistych.
B) ma dokładnie jedno rozwiązanie rzeczywiste.
C) ma dokładnie dwa rozwiązania rzeczywiste.
D) ma dokładnie trzy rozwiązania rzeczywiste.

Ukryj Podobne zadania

Równanie wymierne 4x−3- 2x+2 = 2 , gdzie x ⁄= − 1 ,
A) ma dokładnie trzy rozwiązania rzeczywiste.
B) ma dokładnie dwa rozwiązania rzeczywiste.
C) ma dokładnie jedno rozwiązanie rzeczywiste.
D) nie ma rozwiązań rzeczywistych.

Równanie x2+36 x−6 = 0
A) nie ma rozwiązań. B) ma dokładnie jedno rozwiązanie.
C) ma dokładnie dwa rozwiązania. D) ma dokładnie trzy rozwiązania.

Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Odwrotność liczby będącej rozwiązaniem równania x−4- x+1 = 2 jest równa
A) 6 B) 16 C) − 16 D) 1 2

Ukryj Podobne zadania

Odwrotność liczby będącej rozwiązaniem równania 1−4x- x+ 1 = 2 jest równa
A) -6 B) 16 C) − 16 D) 1 2

Liczba przeciwna do liczby będącej rozwiązaniem równania 1+4x- 1−x = 2 jest równa
A) 12 B) − 16 C) 16 D) 6

Równanie (x−1)(x+2)(x+-1) (x+1)(x+-2)(1−x)- 3−x = x+ 2
A) ma cztery różne rozwiązania: x = 1, x = − 2, x = 3, x = − 1 .
B) ma trzy różne rozwiązania: x = − 1, x = − 2, x = 1 .
C) ma dwa różne rozwiązania: x = 1, x = − 2 .
D) ma dwa różne rozwiązania: x = − 1, x = 1 .

Ukryj Podobne zadania

Rozwiązaniem równania 6−-2x- x−2 + 1 3 = 0 jest liczba
A) − 2 B) 2 C) − 4 D) równanie nie ma rozwiązania

Strona 1 z 2
spinner