Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Liczba rozwiązań równania x2+3x+2- x+2 = 0 jest równa
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Równanie 2x+1- x = 3x
A) ma dwa rozwiązania: x = − 13,x = 1 B) ma dwa rozwiązania: x = 1,x = 1 3
C) nie ma żadnego rozwiązania D) ma tylko jedno rozwiązanie x = 1

*Ukryj

Równanie --1-- x − 2x+ 1 = 0
A) ma dokładnie dwa rozwiązania rzeczywiste.
B) ma dokładnie trzy rozwiązania rzeczywiste.
C) ma dokładnie jedno rozwiązanie rzeczywiste.
D) nie ma rozwiązań.

Równanie --1-- x + 9x+ 6 = 0
A) ma dokładnie dwa rozwiązania rzeczywiste.
B) ma dokładnie trzy rozwiązania rzeczywiste.
C) ma dokładnie jedno rozwiązanie rzeczywiste.
D) nie ma rozwiązań.

Równanie 3x+1- 4x = x
A) ma dwa rozwiązania: x = 14,x = 1 B) ma dwa rozwiązania: x = − 1,x = 1 4
C) ma dwa rozwiązania: 1 x = − 2,x = 2 D) ma tylko jedno rozwiązanie x = 1

Rozwiązaniem równania −-2x+-6 x− 3 = x jest
A) x1 = − 2 B) x1 = − 2, x2 = 3 C) x1 = − 3, x2 = 2 D) x1 = 3

Jednym z rozwiązań równania -x−5- √-3+x √3−x = x jest
A) x = 1 3 B) x = − 1 2 C) 1 x = 2 D) x = − 3

*Ukryj

Jednym z rozwiązań równania -x+5- √-3−x √3+x = x jest
A) x = 1 3 B) x = − 1 2 C) 1 x = 2 D) x = 3

Ile rozwiązań posiada równanie 2 x2+x-−2- x = x− 1 ?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Rozwiązaniem równania x−-7 x = 5 , gdzie x ⁄= 0 , jest liczba należąca do przedziału
A) (− ∞ ,− 2) B) ⟨− 2,− 1) C) ⟨− 1,0) D) (0,+ ∞ )

*Ukryj

Rozwiązaniem równania x+-3 x = − 8 , gdzie x ⁄= 0 , jest liczba należąca do przedziału
A) (− ∞ ,− 2) B) ⟨− 2,− 1) C) ⟨− 1,0) D) (0,+ ∞ )

Rozwiązaniem równania x−-1 x− 2 = 3 , gdzie x ⁄= 2 jest liczba należąca do przedziału
A) (2,5⟩ B) (− ∞ ,1⟩ C) (5,+ ∞ ) D) (− 1,2)

Rozwiązaniem równania x+-1 x+ 2 = 3 , gdzie x ⁄= − 2 jest liczba należąca do przedziału
A) (− 2,1) B) ⟨1,+ ∞ ) C) (− ∞ ,− 5) D) ⟨− 5,− 2)

Równość 1 1 1 4 + 5 + a = 1 jest prawdziwa dla
A) a = 1120- B) a = 89 C) a = 9 8 D) a = 20 11

*Ukryj

Równość 1 1 1 5 + 6 + a = 1 jest prawdziwa dla
A) a = 3019- B) a = 1101 C) a = 11 10 D) a = 19 30

Równanie x−-1 x+ 1 = x − 1
A) ma dokładnie jedno rozwiązanie: x = 1 .
B) ma dokładnie jedno rozwiązanie: x = 0 .
C) ma dokładnie jedno rozwiązanie: x = − 1 .
D) ma dokładnie dwa rozwiązania: x = 0, x = 1 .

*Ukryj

Równanie x+-1 1−x = x + 1
A) ma dokładnie jedno rozwiązanie: x = 1 .
B) ma dokładnie dwa rozwiązania: x = 0, x = − 1 .
C) ma dokładnie jedno rozwiązanie: x = − 1 .
D) ma dokładnie jedno rozwiązanie: x = 0 .

Równanie (x−1)(x+2)(x−-3) x+3 = 0
A) ma trzy różne rozwiązania: x = − 1, x = 2, x = − 3 .
B) ma trzy różne rozwiązania: x = 1, x = − 2, x = 3 .
C) ma dwa różne rozwiązania: x = − 1, x = 2 .
D) ma dwa różne rozwiązania: x = 1, x = − 2 .

Równanie (x−1)(x+2) x− 3 = 0
A) ma trzy różne rozwiązania: x = 1, x = 3, x = − 2 .
B) ma trzy różne rozwiązania: x = − 1, x = − 3, x = 2 .
C) ma dwa różne rozwiązania: x = 1, x = − 2 .
D) ma dwa różne rozwiązania: x = − 1, x = 2 .

Równanie x−-1 2 x+ 2 = (x − 1)
A) nie ma rozwiązań. B) ma dokładnie jedno rozwiązanie.
C) ma dokładnie dwa rozwiązania. D) ma dokładnie trzy rozwiązania.

*Ukryj

Równanie x−-2 2 x+ 1 = (x − 2)
A) ma dokładnie trzy rozwiązania. B) ma dokładnie dwa rozwiązania.
C) ma dokładnie jedno rozwiązanie. D) nie ma rozwiązań.

Równanie x2+-2x−3- x − 1 = x+3
A) spełnia każda liczba rzeczywista B) jest sprzeczne
C) ma mniej niż 5 rozwiązań D) ma rozwiązania ujemne

*Ukryj

Dla x ⁄= 0 równanie −-2(x−-3) x = x− 2
A) nie ma rozwiązań B) ma dokładnie jedno rozwiązanie
C) ma dwa różne rozwiązania D) ma trzy różne rozwiązania

Rozwiązaniem równania (x2−2x−3)⋅(x2−9) x−1 = 0 nie jest liczba
A) − 3 B) − 1 C) 1 D) 3

*Ukryj

Rozwiązaniem równania (x2−4x+3)⋅(x2−1) x+3 = 0 nie jest liczba
A) − 3 B) − 1 C) 1 D) 3

Równość -2-- a+1- 1 a+ 1 + 3 = 3a jest prawdziwa dla liczby wymiernej
A) a = 13 B) a = 17 C) a = − 1 3 D) a = −7

Równanie wymierne 3x−1- x+ 5 = 3 , gdzie x ⁄= − 5 ,
A) nie ma rozwiązań rzeczywistych.
B) ma dokładnie jedno rozwiązanie rzeczywiste.
C) ma dokładnie dwa rozwiązania rzeczywiste.
D) ma dokładnie trzy rozwiązania rzeczywiste.

*Ukryj

Równanie wymierne 4x−3- 2x+2 = 2 , gdzie x ⁄= − 1 ,
A) ma dokładnie trzy rozwiązania rzeczywiste.
B) ma dokładnie dwa rozwiązania rzeczywiste.
C) ma dokładnie jedno rozwiązanie rzeczywiste.
D) nie ma rozwiązań rzeczywistych.

Równanie x2+36 x−6 = 0
A) nie ma rozwiązań. B) ma dokładnie jedno rozwiązanie.
C) ma dokładnie dwa rozwiązania. D) ma dokładnie trzy rozwiązania.

Iloczyn pierwiastków równania (x−3)(x+-5)(x−-2)- 2−x = 0 jest równy
A) − 15 B) 15 C) − 30 D) 30

*Ukryj

Iloczyn pierwiastków równania (x+3)(x+-5)(x−-2)- 2−x = 0 jest równy
A) − 15 B) 15 C) − 30 D) 30

Równanie 3(2−x) 3 4x−3 = 2 nie ma takiego samego rozwiązania, jak równanie
A) 6(2 − x) = 3(4x − 3) B) 23(6 − 3x ) = 4x − 3
C) 9(2 − x) = 2 (4x− 3) D) 3 3(2 − x ) = 2(4x − 3)

Rozwiązaniem równania 3x−1- 5−3x- 7x+1 = 2−7x jest
A) x = − 719 B) x = 319 C) x = − 3- 19 D) x = 3- 46

*Ukryj

Rozwiązaniem równania 2x−1- 5−2x- 3x+1 = 2−3x jest
A) x = 76 B) x = − 76 C) x = 1 2 D) x = − 1 2

Odwrotność liczby będącej rozwiązaniem równania x−4- x+1 = 2 jest równa
A) 6 B) 16 C) − 16 D) 1 2

*Ukryj

Odwrotność liczby będącej rozwiązaniem równania 1−4x- x+ 1 = 2 jest równa
A) -6 B) 16 C) − 16 D) 1 2

Liczba przeciwna do liczby będącej rozwiązaniem równania 1+4x- 1−x = 2 jest równa
A) 12 B) − 16 C) 16 D) 6

Równanie (x−1)(x+2)(x+-1) (x+1)(x+-2)(1−x)- 3−x = x+ 2
A) ma cztery różne rozwiązania: x = 1, x = − 2, x = 3, x = − 1 .
B) ma trzy różne rozwiązania: x = − 1, x = − 2, x = 1 .
C) ma dwa różne rozwiązania: x = 1, x = − 2 .
D) ma dwa różne rozwiązania: x = − 1, x = 1 .

Rozwiązaniem równania x−-3 1 2−x = 2 jest liczba
A) − 43 B) − 34 C) 38 D) 8 3

*Ukryj

Rozwiązaniem równania x+-1 x− 5 + 5 = 0 jest liczba
A) − 2 B) 2 C) 4 D) − 10

Rozwiązaniem równania x+-4 1 x− 2 + 2 = 0 jest liczba
A) − 2 B) 2 C) − 4 D) − 10

Rozwiązaniem równania -5-- x− 3 − 2 = 0 jest liczba
A) − 112 B) − 12 C) 1 2 D) 11 2

Rozwiązaniem równania -x−3- 5 2x+6 = − 2 jest liczba
A) − 2 B) 2 C) 4 D) − 4

Miejscem zerowym funkcji -2-- f(x ) = x−3 + 4 jest
A) 3 B) 2 C) 2,5 D) -3

Rozwiązaniem równania x−-5 1 7−x = 3 jest liczba
A) − 11 B) 112 C) 211 D) 11

Rozwiązaniem równania 5x−4- 3 3x+2 = 4 jest
A) x = −9 B) x = 17 C) x = 2 D) x = 22

Rozwiązaniem równania x−-4 3 x+ 7 = 4 jest liczba
A) 57 B) 5 C) 37 D) 37 7

Rozwiązaniem równania 3x−1- 2 7x+1 = 5 jest
A) 1 B) 73 C) 47 D) 7

Rozwiązaniem równania x+-2 x− 2 = 3 (x ⁄= 2 ) jest liczba
A) − 2 B) 3 C) 4 D) − 3

Rozwiązaniem równania x−-5 2 x+ 3 = 3 jest liczba
A) 21 B) 7 C) 137 D) 0

Rozwiązaniem równania --3-- 4x−1 = 5 jest liczba
A) 1 B) 14 C) 25 D) − 2 5

Dla jakiego argumentu funkcja 2x+1- f(x ) = x− 23 przyjmuje wartość 3?
A) − 2 B) 2 C) 3 D) 0

Dla jakiego argumentu funkcja −x+-2 f(x ) = x− 34 przyjmuje wartość 4?
A) − 1 B) 0 C) 1 D) 2

Rozwiązaniem równania 2x−4- 4 3−x = 3 jest liczba
A) x = 0 B) x = 125 C) x = 2 D) x = 25 11

Rozwiązaniem równania 2x−4- x+4 = 3 (x ⁄= − 4 ) jest liczba
A) − 18 B) − 16 C) 16 D) 18

Rozwiązaniem równania 2a−-4 4 = a+3 jest liczba
A) a = − 8 B) a = 2 C) a = − 3 D) a = 1

Rozwiązaniem równania x−-1 2 x+ 3 = 3 jest liczba
A) 1 B) − 3 C) 9 D) − 1

Rozwiązaniem równania 6−-2x- x−2 + 1 3 = 0 jest liczba
A) − 2 B) 2 C) − 4 D) równanie nie ma rozwiązania

Rozwiązaniem równania x−-5 1 3−x = 2 jest liczba
A) 133 B) − 73 C) 38 D) 8 3

Rozwiązaniem równania x+-1 2 x− 3 = 7 jest liczba
A) 235 B) − 2 35 C) 2 37 D) − 23 7

Rozwiązaniem równania 7x−1- 11 3x+1 = 5 jest
A) x = 8 B) x = 3 C) x = 12 D) x = 2

Rozwiązaniem równania -x−-2- 1 3(x+2) = 9 jest liczba
A) − 2 B) 2 C) 4 D) − 4

Rozwiązaniem równania 2−-3x- 2 5x+2 = − 3 jest
A) − 2 B) − 10 C) 129 D) − 1109

Rozwiązaniem równania -x−-4- 1 3(x+4) = − 9 jest liczba
A) − 2 B) 2 C) 4 D) − 4

Dla jakiego argumentu funkcja x+4- f(x ) = 12−x przyjmuje wartość 2?
A) 1 B) − 2 C) − 1 D) 2

Ile rozwiązań posiada równanie: x2+x−-2 3 = x−1 ?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

*Ukryj

Ile rozwiązań posiada równanie: x2−x−2- − 3 = x+ 1 ?
A) 3 B) 2 C) 1 D) 0