Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Dany jest trapez ABCD , w którym przekątna AC jest prostopadła do ramienia BC , |AD | = |DC | oraz |∡ABC | = 50∘ (zobacz rysunek).


PIC


Stąd wynika, że
A) β = 100∘ B) β = 120∘ C) β = 110∘ D) β = 130∘

*Ukryj

Dany jest trapez ABCD , w którym przekątna AC jest prostopadła do ramienia BC , |AD | = |DC | oraz |∡ADC | = 100∘ (zobacz rysunek).


PIC


Stąd wynika, że
A) β = 40∘ B) β = 50∘ C) β = 60∘ D) β = 80∘

Na rysunku przedstawiono bryłę zbudowaną z sześciu jednakowych sześcianów. Objętość tej bryły jest równa 38 4 cm 3 .


PIC


Pole powierzchni całkowitej tej bryły jest równe
A) 320 cm 2 B) 5 76 cm 2 C) 336 cm 2 D) 3 84 cm 2

Ula w trakcie loterii charytatywnej sprzedawała dwa rodzaje losów: losy za 5 złotych i losy za 7 złotych. W sumie sprzedała 92 losy, przy czym sprzedała 3 razy więcej losów za 5 zł, niż losów za 7 złotych. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Liczba sprzedanych losów za 5 złotych była o 46 większa od liczby sprzedanych losów za 7 złotych. PF
Wartość sprzedanych losów wyniosła: 500 zł. PF

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Liczba 1725 jest liczbą podzielną przez 15.PF
Liczba 1725 jest wielokrotnością 125. PF
*Ukryj

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Liczba 81390 jest liczbą podzielną przez 60.PF
Liczba 46125 jest wielokrotnością 375. PF

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Liczba 16848 jest liczbą podzielną przez 32.PF
Liczba 16848 jest wielokrotnością 81. PF

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Liczba 3480 jest liczbą podzielną przez 45.PF
Liczba 3480 jest wielokrotnością 16. PF

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Jeżeli średnicę podstawy stożka zwiększymy 3 razy, a jego wysokość zmniejszymy 3 razy, to objętość stożka
A) zwiększy się dziewięciokrotnie. B) zmniejszy się trzykrotnie.
C) zwiększy się trzykrotnie. D) nie zmieni się.

Ze zbioru kolejnych liczb naturalnych {1,2,3 ,4,...,30} losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wylosowana liczba jest kwadratem liczby całkowitej, jest równe
A) -4 30 B) 5- 30 C) -6 30 D) 10 30

*Ukryj

Ze zbioru kolejnych liczb naturalnych {1,2,3 ,4,...,40} losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wylosowana liczba jest kwadratem liczby całkowitej, jest równe
A) -7 40 B) 5- 40 C) -6 40 D) 10 40

Ze zbioru kolejnych liczb naturalnych {1,2,3 ,4,...,25} losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo wylosowania liczby, która jest kwadratem liczby całkowitej, jest równe
A) -7 25 B) 6- 25 C) -5 25 D) -4 25

W tabeli zapisano cztery liczby.

I (0,2)4
II (2 ,5 )−2
III(2)4 1 5 ⋅2−4
IV -12 25

Liczba 5− 4 jest równa liczbom
A) I i II B) I i IV C) II i IV D) II i III

Wartość wyrażenia  4 √ --−6 W = (− 3) ⋅ ( 3) pomnożono przez 2. Wartość tego wyrażenia
A) zmniejszyła się o 3 B) zwiększyła się o 3
C) zmniejszyła się o 2 D) zwiększyła się o 2

*Ukryj

Wartość wyrażenia  5 √ --−8 W = (− 3) ⋅ ( 3) pomnożono przez 3. Wartość tego wyrażenia
A) zwiększyła się o 6 B) zwiększyła się o 3
C) zmniejszyła się o 6 D) zwiększyła się o 9

Wartość wyrażenia  6 √ --−10 W = (− 2) ⋅( 2) pomnożono przez 2. Wartość tego wyrażenia
A) zmniejszyła się o 4 B) zwiększyła się o 4
C) zmniejszyła się o 2 D) zwiększyła się o 2

Funkcja f przyporządkowuje każdej liczbie naturalnej większej od 1 liczbę liczb pierwszych mniejszych od n . Liczba f(31 )− f (12) jest równa
A) 5 B) 6 C) 4 D) 10

Podczas suszenia grzyby tracą 80% swojej masy. Ile ważą po wysuszeniu 2 kilogramy grzybów?
A) 0,20 kg B) 0,24 kg C) 0,4 kg D) 0,96 kg

*Ukryj

Podczas suszenia grzyby tracą 80% swojej masy. Ile waży po wysuszeniu 1 kg grzybów?
A) 0,20 kg B) 0,24 kg C) 0,4 kg D) 0,96 kg

Podczas suszenia grzyby tracą 80% swojej masy. Ile waży po wysuszeniu 2,4 kg grzybów?
A) 0,40 kg B) 0,48 kg C) 0,8 kg D) 0,96 kg

Pary liczb (x,y) = (2 ,− 1 ) i (x ,y) = (5,− 2) należą do zbioru rozwiązań układu równań
A) { x + 3y = − 1 2x + 3y = 1 B) { 2x + y = 3 4x + 2y = 6 C) { 2x + 6y = − 2 3x + 9y = − 3 D) { 2x+ 3y = 1 2x+ 3y = 4

*Ukryj

Pary liczb (x,y) = (2 ,− 1 ) i (x ,y) = (− 1,5) należą do zbioru rozwiązań układu równań
A) { x + 3y = − 1 2x + 3y = 1 B) { 2x + 3y = 1 2x + 3y = 4 C) { 2x + 6y = − 2 3x + 9y = − 3 D) { 2x+ y = 3 4x+ 2y = 6

Dane są liczby:  4 12 3,3 ,3 . Iloczyn tych liczb jest równy
A) 316 B) 317 C) 3 48 D) 349

*Ukryj

Dane są liczby:  2 3 9 4 ,4 ,4 . Iloczyn tych liczb jest równy
A) 414 B) 454 C) 4 13 D) 453

Na loterii jest 10 losów, z których 4 są wygrywające. Kupujemy jeden los. Prawdopodobieństwo zdarzenia, że nie wygramy nagrody, jest równe
A) 5 6 B) 2 3 C) 1 6 D) 3 5

*Ukryj

Na loterii jest 14 losów, z których 6 jest wygrywających. Kupujemy jeden los. Prawdopodobieństwo zdarzenia, że nie wygramy nagrody jest równe
A) 3 7 B) 4 7 C) 7 8 D) 3 4

Na loterii jest 20 losów, z których 8 jest wygrywających. Kupujemy jeden los. Prawdopodobieństwo zdarzenia, że nie wygramy nagrody jest równe
A) 5 6 B) 3 5 C) 1 6 D) 2 3

Na loterii jest 12 losów, z których 8 jest przegrywających. Kupujemy jeden los. Prawdopodobieństwo zdarzenia, że wygramy nagrodę jest równe
A) 1 3 B) 2 3 C) 3 4 D) 1 6

W pudełku jest 50 kuponów, wśród których jest 15 kuponów przegrywających, a pozostałe kupony są wygrywające. Z tego pudełka w sposób losowy wyciągamy jeden kupon. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wyciągniemy kupon wygrywający, jest równe
A) 15 35 B) 1- 50 C) 15 50 D) 35 50

W trakcie przygotowań do zawodów pływackich Szymon i Bartosz pływali równolegle do brzegu jeziora na dystansie 2 km. Wykresy przedstawiają zależność między odległością chłopców od miejsca startu, a czasem pływania.


PIC


Ile razy między godziną 10:05 a 11:05 Szymon i Bartosz znajdowali się w tej samej odległości od miejsca startu?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 4

Pracownik salonu samochodowego otrzymuje premię za każdy sprzedany samochód w wysokości 300 zł oraz dodatkowo 0,5% kwoty za jaką sprzedano samochód.
Pracownik salonu sprzedał trzy samochody za łączną kwotę 84 000 zł. Ile premii otrzyma za sprzedaż tych samochodów?
A) 1320 zł B) 720 zł C) 1020 zł D) 942 zł

*Ukryj

Pracownik salonu samochodowego otrzymuje premię za każdy sprzedany samochód w wysokości 300 zł oraz dodatkowo 0,5% kwoty za jaką sprzedano samochód.
Pracownik salonu sprzedał pewną liczbę samochodów, przy czym żaden z nich nie kosztował więcej niż 40 000 i otrzymał za to 3848 zł premii.
Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Pracownik mógł sprzedać 7 samochodów. PF
Pracownik mógł sprzedać 13 samochodów.PF

Pracownik salonu samochodowego otrzymuje premię za każdy sprzedany samochód w wysokości 300 zł oraz dodatkowo 0,5% kwoty za jaką sprzedano samochód.
Pracownik salonu sprzedał 5 samochodów i otrzymał za to 2335 zł premii. Jaka była łączna kwota, za którą sprzedano te samochody?
A) 467 000 zł B) 407 000 zł C) 417 500 zł D) 167 000 zł

W pudełku są tylko kule białe i czarne, przy czym kul czarnych jest o 5 więcej niż kul białych, a prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej jest dwa razy mniejsze, niż prawdopodobieństwo wylosowania kuli czarnej. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

W pudełku jest więcej niż 12 kul. PF
Po dołożeniu do pudełka 3 kul czarnych, prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej będzie 3 razy mniejsze niż prawdopodobieństwo wylosowania kuli czarnej. PF

W pewnej klasie stosunek liczby dziewcząt do liczby chłopców jest równy 4:5. Losujemy jedną osobę z tej klasy. Prawdopodobieństwo tego, że będzie to dziewczyna, jest równe
A) 4 5 B) 4 9 C) 1 4 D) 1 9

Magda wydała na książkę połowę kwoty otrzymanej od mamy, a za 40% tego, co jej zostało, kupiła bilet do kina. Ile procent kwoty otrzymanej od mamy pozostało Magdzie?
A) 30% B) 60% C) 10% D) 20%

Na dwudziestu karteczkach napisano wszystkie liczby naturalne od 1 do 20 (na każdej karteczce napisano jedną liczbę). Spośród tych karteczek wybieramy w sposób losowy jedną. Niech p 2,p3,p4,p5,p 6,p7,p8 oznaczają prawdopodobieństwa, że na wylosowanej karteczce jest napisana liczba podzielna odpowiednio przez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Liczba p8 jest mniejsza od każdej z liczb: p2,p 3,p4,p5,p6,p 7 . PF
Liczba p2 nie jest największą spośród liczb p 2,p3,p4,p5,p 6,p 7,p8 .PF

W pudełku znajdują się kule w trzech kolorach. Kul niebieskich jest o 30 więcej niż kul zielonych, a kul czerwonych jest o 70 więcej niż kul niebieskich. Kule zielone i czerwone stanowią 75% wszystkich kul znajdujących się w pudełku. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

W pudełku jest cztery razy więcej kul niebieskich niż zielonych.PF
W pudełku jest 40 kul niebieskich. PF
<Strona 2 z 52>>>>