Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Zadanie nr 1030631

Punkt kratowy to miejsce przecięcia się linii kwadratowej siatki. Pole wielokąta, którego wierzchołki znajdują się w punktach kratowych kwadratowej siatki na płaszczyźnie, można obliczyć ze wzoru Picka:

 1- P = W + 2 B − 1,

gdzie P oznacza pole wielokąta, W – liczbę punktów kratowych leżących wewnątrz wielokąta, a B – liczbę punktów kratowych leżących na brzegu tego wielokąta.


PIC


W wielokącie przedstawionym na rysunku W = 5 oraz B = 7 , zatem P = 7,5 .
Wewnątrz pewnego wielokąta znajduje się 6 razy mniej punktów kratowych, niż na jego brzegu. Pole tego wielokąta może być równe
A) 2018 B) 2019 C) 2020 D) 2021

Wersja PDF
Rozwiązanie

Jeżeli wewnątrz wielokąta jest W = n punktów kratowych, to na jego brzegu jest ich B = 6n i pole tego wielokąta jest równe

P = W + 1B − 1 = n+ 3n − 1 = 4n − 1. 2

Spośród podanych odpowiedzi, tylko

2019 = 4⋅ 505− 1

jest liczbą tej postaci.  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
Twoje uwagi
Nie rozumiesz fragmentu rozwiązania?
W rozwiązaniu jest błąd lub literówka?
Masz inny pomysł na rozwiązanie tego zadania?
Napisz nam o tym!