Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Zadanie nr 9173861

Dany jest trapez ABCD , w którym przekątna AC jest prostopadła do ramienia BC , |AD | = |DC | oraz |∡ADC | = 100∘ (zobacz rysunek).


PIC


Stąd wynika, że
A) β = 40∘ B) β = 50∘ C) β = 60∘ D) β = 80∘

Wersja PDF
Rozwiązanie

Trójkąt ACD jest równoramienny, więc

 180∘ − 100∘ ∡DAC = ∡DCA = ------------= 40∘. 2

Stąd

 ∘ ∡BAC = ∡DCA = 40 .

Trójkąt ABC jest prostokątny, więc

∡ABC = 90∘ − 40∘ = 50 ∘.

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
Twoje uwagi
Nie rozumiesz fragmentu rozwiązania?
W rozwiązaniu jest błąd lub literówka?
Masz inny pomysł na rozwiązanie tego zadania?
Napisz nam o tym!