Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Liczba 4 30 jest 128 razy większa od liczby 426 .PF
 3√ -- 15 3√ --15 ( 2− 1) + (1− 2) = 0 PF

Z reguł działań na potęgach wynika, że:

 3 3 5 3 3 15 (2 00000) = (2 ⋅100 000) = (2 ⋅10 ) = 2 ⋅10 .

Z tych samych reguł wynika, że liczba 3 (6000 0000) jest równa
A) 63 ⋅1021 B) 6 ⋅1021 C) 63 ⋅1010 D) 6⋅10 10

Która z podanych niżej liczb nie jest równa 15 3 ?
A) 3 ⋅314 B) 39 ⋅ 36 C) 317 : 9 D) ( ) 35 3 E) 915 : 3

*Ukryj

Która z podanych niżej liczb nie jest równa 18 2 ?
A) 2 ⋅217 B) 211 ⋅2 7 C) 221 : 8 D) (26)12 E) 87 : 8

W przedziale (9,7 29⟩ potęg liczby 3 jest
A) 6 B) 5 C) 4 D) 3

*Ukryj

W przedziale (8,5 12⟩ potęg liczby 2 jest
A) 6 B) 5 C) 4 D) 3

W przedziale (9,7 29) potęg liczby 3 jest
A) 6 B) 5 C) 4 D) 3

Dane są liczby 4 a = 8 i 8 b = 4 .
Aby otrzymać liczbę b należy liczbę a A/B.
A) podnieść do kwadratu. B) pomnożyć przez 16.
Aby otrzymać liczbę 4 a należy liczbę b C/D.
C) podnieść do potęgi 3. D) podnieść do potęgi 2.

Liczba ( 10 20) 6 3 ⋅3 jest równa
A) 2760 B) 3600 C) 36000 D) 2 720

*Ukryj

Liczba ( 119 119 119)5 3 + 3 + 3 jest równa
A) 2760 B) 3600 C) 36000 D) 2 720

Trzecia część liczby 150 3 jest równa
A) 150 B) 1150 C) 350 D) 3149

*Ukryj

Trzecia część liczby 2010 3 to
A) 12010 B) 1670 C) 32009 D) 3 670

Liczba 1 2014 2 ⋅2 jest równa
A) 22013 B) 22012 C) 21007 D) 1 2014

Szósta część liczby 18 36 wynosi
A) 63 B) 36 3 C) 635 D) 618

Liczba 9 razy mniejsza od 4 27 jest równa
A) 34 B) 314 C) 95 D) 272

Połowa liczby 2010 2 to
A) 11005 B) 12010 C) 21005 D) 2 2009

Trzecia część liczby 15 9 wynosi
A) 315 B) 329 C) 3 5 D) 95

Trzecia część liczby 33 9 wynosi
A) 365 B) 333 C) 3 11 D) 911

Połową liczby 20 2 jest
A) 120 B) 210 C) 2 19 D) ( ) 1 20 2

Połowa liczby 111 4 to
A) 2111 B) 255,5 C) 455,5 D) 2221

Połowa liczby 12 8 wynosi
A) 3 24 5 B) 26 C) 235 D) 86

Liczba 2 2 2 + 3 jest równa
A) 10 B) 13 C) 25 D) 36

*Ukryj

Wartość wyrażenia 4 3 3 ⋅3 − 2 jest równa
A) − 143 B) − 4 C) − 7 D) − 9 3 E) − 2

Liczba 6 12 25 3 ⋅27 ⋅81 jest równa
A) 3143 B) 9142 C) 371 D) 971

*Ukryj

Liczba 10 10 10 2 ⋅4 ⋅ 8 jest równa
A) 21000 B) 260 C) 64 30 D) 641000

Liczba 8 10 12 2 ⋅8 ⋅32 jest równa
A) 449 B) 498 C) 2100 D) 296

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Liczba 716 jest 7 razy większa od liczby 7 15 . PF
 12 13 14 15 16 (−1 ) + (− 1) + (− 1) + (− 1) + (− 1) = 0 PF
*Ukryj

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Liczba 3 14 jest 9 razy mniejsza od liczby 315 .PF
 21 22 23 24 (−1 ) + (− 1) + (− 1) + (− 1) = 0 PF

Liczbę 10 2 = 1024 możemy przybliżyć tak: 2 ≈ 10 00 , a liczbę 9 3 = 19683 tak: 3 ≈ 2000 0 . To pozwala przybliżać inne liczby, na przykład 213 = 2 3 ⋅210 ≈ 8 ⋅1000 = 8000 .
Wykorzystując podane przybliżenia liczb 210 oraz 39 , wybierz najlepsze przybliżenie liczb 10 3 , 20 2 oraz 9 6 .

Potęga
Propozycje przybliżeń
310 A) 30 000B) 60 000 C) 200 000
220 A) 2 000 B) 4 000 C) 1 000 000
69 A) 15 000B) 40 000C) 10 000 000

Jeżeli przyjmiemy, że 9 2 ≈ 500 i 9 3 ≈ 200 00 , to za przybliżenie liczby 9 6 0 możemy przyjąć
A) 1012 B) 10 8 C) 10 15 D) 1016

Narysowany kwadrat należy wypełnić tak, aby iloczyny liczb w każdym wierszu, każdej kolumnie i na obu przekątnych kwadratu były takie same.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Iloczyn liczb na przekątnej kwadratu jest równy 15 5 . PF
W zacieniowane pole kwadratu należy wpisać liczbę 9 5 .PF
*Ukryj

Narysowany kwadrat należy wypełnić tak, aby iloczyny liczb w każdym wierszu, każdej kolumnie i na obu przekątnych kwadratu były takie same.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Iloczyn wszystkich liczb w kwadracie jest równy 48 9 . PF
W zacieniowane pole kwadratu należy wpisać liczbę 7 9 .PF

Liczba −6 0 ,015⋅ 10 jest równa
A) 1,5 ⋅10− 9 B) 0,15 ⋅10− 9 C) 1500 0⋅10 −12 D) 0,0000015

Liczba 129 500 000 zapisana w notacji wykładniczej to
A) 1,29 5⋅10 9 B) 0,1295 ⋅109 C) 1,295 ⋅108 D) 12,95 ⋅107

Dane są dwie liczby: 12 a = 9 i 4 b = 27 .
Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Iloczyn a ⋅b jest równy 12 27 .PF
Iloraz a b jest równy 4 27 . PF

Wyrażenie 43⋅162 (82)4 ma wartość
A) 4− 1 B) 40 C) 45 D) − 5 4

Liczba 32+-32+-32 33 jest równa
A) 30 B) 31 C) 32 D) 33

*Ukryj

Liczba 42+-42+-42+-42 44 jest równa
A) 1 B) 14 C) 4 D) -1 42

Liczba 63+-63+-63 34 jest równa
A) 64 B) 23 C) 24 D) 63

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Liczba 212 ⋅59 ma 10 cyfr. PF
Suma cyfr liczby 7 9 12 ⋅2 ⋅ 5 jest równa 3.PF

Dane są dwie liczby: 5 a = 8 , 5 b = 4 .
Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Iloczyn a ⋅b jest równy 10 32 .PF
Iloraz a b jest równy 5 2 . PF
*Ukryj

Dane są dwie liczby: 6 a = 5 , 6 b = 25 .
Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Iloczyn a ⋅b jest równy 6 125 .PF
Iloraz a b jest równy 6 5 . PF
<Strona 2 z 3>