Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Zadania z treścią/Różne

Wyszukiwanie zadań

W koszu znajduje się 6 jabłek zielonych, 8 czerwonych i 4 żółte. Joasia z zawiązanymi oczami wyjmuje jabłka z kosza. Ile co najmniej jabłek powinna wyjąć, aby mieć pewność, że wyjęła przynajmniej jedno czerwone jabłko?
A) 8 B) 10 C) 11 D) 17

Ukryj Podobne zadania

W sali teatralnej znajduje się 20 rzędów siedzeń, przy czym w każdym z rzędów jest 25 miejsc.
Ile co najmniej osób musi być na widowni, aby mieć pewność, że przynajmniej w jednym z rzędów zajęte zostały wszystkie miejsca?
A) 25 B) 480 C) 481 D) 44

Zestaw lutowniczy składa się z lutownicy, 6 końcówek lutowniczych, 5 narzędzi lutowniczych oraz 2 pincet. W A/B zestawach lutowniczych znajduje się 1368 końcówek lutowniczych.
A) 228 B) 171
Największa liczba zestawów lutowniczych, które można skompletować z: 95 lutownic, 442 końcówek lutowniczych, 357 narzędzi lutowniczych i 147 pincet, jest równa C/D.
C) 71 D) 73

W magazynie znajdują się: 264 stoły i 1836 krzeseł. Meble te podzielono na n grup w ten sposób, że w każdej grupie jest tyle samo krzeseł i w każdej grupie jest tyle samo stołów. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Liczba n może być równa 8. PF
Największa możliwa wartość liczby n to 12.PF

Plik z prezentacją multimedialną Igora ma rozmiar 13 MB (megabajtów). Plik z prezentacją multimedialną Lidki ma 2,5 razy większy rozmiar (wyrażony w MB) niż plik z prezentacją Igora. Plik z prezentacją Lidki ma większy rozmiar niż plik z prezentacją Igora o
A) 12 MB B) 19,5 MB C) 25 MB D) 32,5 MB

Ukryj Podobne zadania

Plik z prezentacją multimedialną Leszka ma rozmiar 19 MB (megabajtów). Plik z prezentacją multimedialną Izy ma 1,5 razy większy rozmiar (wyrażony w MB) niż plik z prezentacją Leszka. Plik z prezentacją Leszka ma mniejszy rozmiar niż plik z prezentacją Izy o
A) 12 MB B) 8,5 MB C) 11 MB D) 9,5 MB

W pewnej kawiarni podaje się klientom dziennie średnio 70 filiżanek kawy. Ze 100 g ziarnistej kawy można przygotować 22 filiżanki tego napoju.
Ile co najmniej półkilogramowych paczek kawy musi kupić właściciel, aby wystarczyło jej na 7 dni?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

Ukryj Podobne zadania

Pani Halina włącza pralkę średnio 5 razy w tygodniu. W trakcie jednego prania średnio zużywa 90 g proszku do prania.
Na ile tygodni wystarczy pani Halinie siedmiokilogramowe opakowanie proszku?
A) 9 B) 12 C) 15 D) 16

W pewnej piekarni wypieka się średnio 90 bochenków chleba dziennie. Z 3 kg mąki można upiec 5 bochenków chleba.
Ile co najmniej 20 kilogramowych worków mąki musi kupić właściciel piekarni, aby wystarczyło jej do wypieku chleba przez 7 dni?
A) 18 B) 19 C) 20 D) 6

Do pojemnika wsypano 200 koralików białych i 300 czerwonych. Wymieszano je i zapakowano do woreczków po 50 sztuk. Okazało się, że w jednym z woreczków znalazły się tylko białe koraliki.
Wobec tego nie jest możliwe, aby
A) wszystkie pozostałe białe koraliki znajdowały się w trzech woreczkach.
B) w jednym z pozostałych woreczków nie było białych koralików.
C) w większości pozostałych woreczków znalazło się po 17 białych koralików.
D) w każdym z pozostałych woreczków było więcej koralików białych niż czerwonych.

Adam i Wojtek mają razem 82 cukierki. Jeżeli każdy z chłopców zje 29 cukierków, to Adam będzie miał trzy razy mniej cukierków niż Wojtek.
Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Jeżeli Wojtek odda Adamowi 6 cukierków, to chłopcy będą mieli taką samą liczbę cukierków. PF
Jeżeli każdy z chłopców zje 23 cukierki, to Wojtek będzie miał dwa razy więcej cukierków niż Adam. PF

Na wykresie przedstawiono wysokość zarobków 6 pracowników pewnego przedsiębiorstwa.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Jeżeli każdy z pierwszych 3 pracowników otrzyma 10% podwyżkę, to łącznie będą zarabiać więcej niż w sumie zarabiają pracownicy nr 4, 5 i 6. PF
Zarobki pracownika nr 5 są o 36% wyższe od zarobków pracownika nr 3. PF

Tomek ma do dyspozycji 6 kartoników z literami: I, V, D, L, M, X (zobacz rysunek) i układa z nich różne liczby zapisane w systemie rzymskim, przy czym za każdym razem używa wszystkich sześciu kartoników.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Największa liczba jaką może ułożyć Tomek to 1666.PF
Najmniejsza liczba jaką może ułożyć Tomek to 1544.PF

Album do zdjęć ma 21 stron. W albumie są 63 zdjęcia. Na każdej stronie jest taka sama liczba zdjęć. Które wyrażenie opisuje liczbę zdjęć znajdujących się na jednej stronie albumu?
A) 63 − 21 B) 63 : 21 C) 21 + 63 D) 21 : 63

Strona 2 z 2
spinner