/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Zadania z treścią/Różne

Zadanie nr 1605301

W konkursie przyznano nagrody pieniężne. Zdobywca trzeciego miejsca otrzymał 2500 zł. Nagroda za zdobycie drugiego miejsca była o 20% większa niż nagroda za zajęcie trzeciego miejsca. Nagroda za zdobycie pierwszego miejsca była o 40% większa niż nagroda za zajęcie drugiego miejsca. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Uczestnik konkursu, który zdobył pierwsze miejsce, otrzymał 4000 zł. PF
Nagroda za zdobycie pierwszego miejsca była o 68% większa od nagrody za zajęcie trzeciego miejsca. PF
Wersja PDF

Rozwiązanie

Zdobywca drugiego miejsca otrzymał

 1 2 120% ⋅ 2500 = ---⋅ 2500 = 12 ⋅25 0 = 3000 zł, 1 0

a zdobywca pierwszego miejsca otrzymał

 1 4 140% ⋅ 3000 = ---⋅ 3000 = 14 ⋅30 0 = 4200 zł. 1 0

Nagroda za zajęcie 1 miejsca stanowi

4200- 42- 168- 2500 = 25 = 100 = 168%

nagrody za zajęcie trzeciego miejsca.  
Odpowiedź: F, P

Wersja PDF
spinner