/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Zadania z treścią/Różne

Zadanie nr 3678880

Do przygotowania podwieczorku użyto 120 mandarynek i 180 śliwek. Każda porcja składała się z takiej samej liczby mandarynek i takiej samej liczby śliwek, a owoców nie dzielono na części.
Dla ilu maksymalnie osób przygotowano taki podwieczorek?
A) 90 B) 20 C) 30 D) 60

Wersja PDF

Rozwiązanie

Powiedzmy, że przygotowano podwieczorek dla n osób. Wtedy liczba n musi dzielić 120 i 180 (bo w każdym zestawie musi być taka sama liczba mandarynek i śliwek). To oznacza, że liczba n jest wspólnym dzielnikiem liczb 120 i 180. Szukamy zatem największego wspólnego dzielnika tych liczb. Zauważmy, że

120 = 60 ⋅2 180 = 60 ⋅3,

Zatem największa możliwa wartość n to 60.  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner