/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Zadania z treścią/Różne

Zadanie nr 3872425

Na diagramie słupkowym przedstawiono liczby medali zdobytych na czterech letnich igrzyskach olimpijskich przez reprezentację Polski.


PIC


Oceń prawdziwość podanych zdań, dotyczących medali zdobytych przez reprezentację Polski podczas letnich igrzysk olimpijskich w latach 2004–2016. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Liczba zdobytych złotych medali stanowi więcej niż jedną trzecią liczby wszystkich zdobytych medali. PF
Podczas letnich igrzysk olimpijskich średnio zdobywano 3 złote medale. PF
Wersja PDF

Rozwiązanie

Na igrzyskach zdobyto

(3 + 2 + 5)+ (4+ 5+ 2)+ (3+ 1+ 7 )+ (2 + 3 + 6) = 43

medale. W tym

3+ 4+ 3+ 2 = 12

złotych. Liczba ta jest mniejsza niż

1 1 -⋅ 43 = 14 -. 3 3

Średnio na jednych igrzyskach zdobywano

12 ---= 3 4

złote medale.  
Odpowiedź: F, P

Wersja PDF
spinner