/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Zadania z treścią/Różne

Zadanie nr 4263397

W konkursie przyznano nagrody pieniężne. Zdobywca pierwszego miejsca otrzymał 5000 zł. Nagroda za zdobycie drugiego miejsca była o 30% mniejsza niż nagroda za zajęcie pierwszego miejsca. Nagroda za zdobycie trzeciego miejsca była o 40% mniejsza niż nagroda za zajęcie drugiego miejsca. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Uczestnik konkursu, który zdobył trzecie miejsce, otrzymał 1400 zł. PF
Nagroda za zdobycie trzeciego miejsca była o 70% mniejsza od nagrody za zajęcie pierwszego miejsca. PF
Wersja PDF

Rozwiązanie

Zdobywca drugiego miejsca otrzymał

 7 70% ⋅ 5000 = ---⋅ 5000 = 7 ⋅500 = 3500 zł, 1 0

a zdobywca 3 miejsca otrzymał

 6 3 60 % ⋅3500 = 10-⋅350 0 = 5-⋅350 0 = 3⋅ 700 = 210 0 zł.

Nagroda za zajęcie 3 miejsca stanowi

2-100 21- 42-- 5 000 = 50 = 100 = 4 2%

nagrody za zajęcie pierwszego miejsca.  
Odpowiedź: F, F

Wersja PDF
spinner