/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Zadania z treścią/Różne

Zadanie nr 4487488

W torbie z cukierkami co trzeci cukierek jest czerwony, co piąty jest zielony, dwanaście cukierków jest żółtych, a wszystkich pozostałych cukierków jest dwa razy więcej niż zielonych. W torbie jest
A) 120 cukierków. B) 150 cukierków. C) 180 cukierków. D) 240 cukierków.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Oznaczmy przez n liczbę cukierków w torebce. Z podanych informacji wynika równanie

n n n --+ --+ 12+ 2⋅ --= n / ⋅15 3 5 5 5n+ 3n + 180 + 6n = 15n 180 = n.

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner