/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Zadania z treścią/Różne

Zadanie nr 9896071

Na diagramie słupkowym przedstawiono liczby medali zdobytych na czterech letnich igrzyskach olimpijskich przez reprezentację Polski.


PIC


Oceń prawdziwość podanych zdań, dotyczących medali zdobytych przez reprezentację Polski podczas letnich igrzysk olimpijskich w latach 2004–2016. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Na igrzyskach zdobyto więcej medali złotych niż srebrnych. PF
Podczas letnich igrzysk olimpijskich średnio zdobywano 3 srebrne medale. PF
Wersja PDF

Rozwiązanie

Na igrzyskach zdobyto

(3 + 2 + 5)+ (4+ 5+ 2)+ (3+ 1+ 7 )+ (2 + 3 + 6) = 43

medale. W tym

3+ 4+ 3+ 2 = 12

złotych i

2+ 5+ 1+ 3 = 11

srebrnych. Średnio na jednych igrzyskach zdobywano

11 ---= 2,75 4

srebrnych medali.  
Odpowiedź: P, F

Wersja PDF
spinner