Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Dane są liczby:

I. 0,1(47 ) II. 0,1552 III. 0 ,1(5)

Dla których liczb zaokrąglenie do części setnych jest równe 0,15?
A) I, II i III B) Tylko I i II C) Tylko I i III D) Tylko I E) Tylko III

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Wartość wyrażenia 0 ,019⋅ 13,51 jest równa wartości wyrażenia 19⋅1351- 10000 .PF
Wartość wyrażenia 0,0 19 : 13,51 jest równa wartości wyrażenia -190-- 135100 . PF

Dane są cztery wyrażenia:

 3 3 3 3 I.--⋅(− 3) II. --: (− 3) III.--+ (−3 ) IV. − --− 3 4 4 4 4

Największą wartość ma wyrażenie
A) I B) II C) III D) IV

*Ukryj

Dane są cztery liczby x,y ,t,u zapisane za pomocą wyrażeń arytmetycznych:

x = − 62 ,5+ 30 y = − 1 4,4− 12,6 t = − 12 : 0,3 u = − 8,02 ⋅6.

Która z tych liczb jest największa?
A) x B) y C) t D) u

Dane są cztery wyrażenia:

 4 4 4 4 I.--: (− 4) II.--⋅(− 4) III.--+ (−4 ) IV. − --− 4 3 3 3 3

Największą wartość ma wyrażenie
A) I B) II C) III D) IV

Równość 3 1 1 5 = x + y będzie prawdziwa, jeśli w miejsce x i y zostaną wpisane liczby
A) 5 i 2 B) 6 i 4 C) 10 i 2 D) 10 i 6

*Ukryj

Równość 1 1 1 4 = x − y będzie prawdziwa, jeśli w miejsce x i y zostaną wpisane liczby
A) 3 i 15 B) 6 i 12 C) 3 i 6 D) 3 i 12

Która z liczb nie spełnia warunku 1 2 5 < x < 5 ?
A) 0,3 B) 13 C) 920 D) 1 4

Liczbą większą od 432- 8275 jest
A) 4211638 B) 8423174 C) -431 8275 D) 216- 4137

Która z liczb nie spełnia warunku 4 5 7 < x < 7 ?
A) 1278 B) 1321- C) 1395 D) 19 28

Liczbą większą od 1 3 jest
A) 390000 B) 903000−1 C) --300- 900+1 D) 300−1 900

*Ukryj

Liczbą mniejszą od 1 3 jest
A) 390000 B) 903000−1 C) --300- 900+1 D) 300+1 900

Liczbą mniejszą od 27 58 jest
A) 257810 B) 257801 C) 257080- D) 270 579

Różnica 0,(36) − 0,(63) jest równa
A) − 0,(3) B) − 49 C) − 0,(27) D) − 4- 11

Rozwinięcie dziesiętne nieskończone ma liczba
A) 162 B) 812- C) 132 D) 24 12

*Ukryj

Rozwinięcie dziesiętne nieskończone ma liczba
A) 234 B) 624- C) 294 D) 16 24

Rozwinięcie dziesiętne nieskończone ma liczba
A) 135 B) 915- C) 1105 D) 24 15

Jeżeli trzecia część liczby przeciwnej do odwrotności sześcianu pewnej liczby jest równa 214 , to ta liczba jest równa
A) 1 2 B) 2 C) − 1 2 D) − 2

Jeżeli liczby dodatnie a ,b,c,d spełniają równość a+c- a b+d = b , to
A) a = c b d B) a = bc d C) a b b = a D) c d d = c

Rozwinięcie dziesiętne ułamka jest równe 0,(285714). Ułamek ten jest równy
A) 27 B) 47 C) 17 D) 3 7

Dane są trzy wyrażenia:

 2 1 I. 6 ⋅1-- II. 6 : 1,2 III. 7 ,25− 2-- 3 4

Liczbami całkowitymi są wartości wyrażeń
A) I, II i III B) Tylko I i II C) Tylko II i III D) Tylko I i III

*Ukryj

Dane są trzy wyrażenia:

 3 1 I. 8⋅1 -- II. 8 : 1 ,6 III. 9,3− -- 4 3

Liczbami całkowitymi są wartości wyrażeń
A) I, II i III B) Tylko I i II C) Tylko II i III D) Tylko I i III

Różnica  23 0,(3) − 33 jest równa
A) − 0,(39) B) − 13090 C) − 0,36 D) − 4- 11

*Ukryj

Różnica  14 0,(1) − 45 jest równa
A) − 0,2 B) − 1990 C) − 0,3(1) D) − 2 9

Równość  1 1 1 1 = a + b + c będzie prawdziwa, jeśli w miejsce a,b i c zostaną wpisane liczby
A) 2, 3, 4 B) 3, 4, 6 C) 2, 3, 6 D) 3, 4, 8

Do przedziału (24 25) 32,32 należy liczba
A) 48 64 B) 49- 64 C) 50 64 D) 51 64

*Ukryj

Do przedziału (37 38) 41,41 należy liczba
A) 7852 B) 7482- C) 7862 D) 73 82

Do przedziału (31 32) 23,23 należy liczba
A) 65 46 B) 64- 46 C) 63 46 D) 62 46

Która z poniższych liczb jest większa od 1 3 ?
A) 0,3 B) ∘ -- 1 8 C) 4− 1 D) 0,(3 )

*Ukryj

Która z poniższych liczb jest większa od 1 4 ?
A) 4− 1 B) ∘ --- -1 16 C) 0,4 D) 0,(32)

Która z poniższych liczb jest większa od 2 3 ?
A) 0,(6) B) ∘ -- 1 8 C) 0,3 D) 34

Rozwinięcie dziesiętne ułamka -51 370 jest równe 0,1(378). Na pięćdziesiątym miejscu po przecinku tego rozwinięcia znajduje się cyfra
A) 1 B) 3 C) 7 D) 8

*Ukryj

Rozwinięcie dziesiętne ułamka 255 702 jest równe 0,3(632478). Na czterdziestym miejscu po przecinku tego rozwinięcia znajduje się cyfra
A) 2 B) 4 C) 7 D) 3

Wartość wyrażenia 3 3 7 + 5 jest liczbą A/B.
A) mniejszą od 1 B) większą od 1
Wartość wyrażenia 3 − 3 7 5 jest liczbą C/D.
C) ujemną D) dodatnią

*Ukryj

Wartość wyrażenia 4 4 9 + 7 jest liczbą A/B.
A) mniejszą od 1 B) większą od 1
Wartość wyrażenia 4 − 4 7 9 jest liczbą C/D.
C) ujemną D) dodatnią

Strona 1 z 2>