Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Liczby/Ułamki

Wyszukiwanie zadań

Dane są liczby:

I. 0,1(47 ) II. 0,1552 III. 0 ,1(5)

Dla których liczb zaokrąglenie do części setnych jest równe 0,15?
A) I, II i III B) Tylko I i II C) Tylko I i III D) Tylko I E) Tylko III

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Wartość wyrażenia 0 ,019⋅ 13,51 jest równa wartości wyrażenia 19⋅1351- 10000 .PF
Wartość wyrażenia 0,0 19 : 13,51 jest równa wartości wyrażenia -190-- 135100 . PF

Dane są cztery wyrażenia:

 3 3 3 3 I.--⋅(− 3) II. --: (− 3) III.--+ (−3 ) IV. − --− 3 4 4 4 4

Największą wartość ma wyrażenie
A) I B) II C) III D) IV

Ukryj Podobne zadania

Dane są cztery wyrażenia:

 4 4 4 4 I.--: (− 4) II.--⋅(− 4) III.--+ (−4 ) IV. − --− 4 3 3 3 3

Największą wartość ma wyrażenie
A) I B) II C) III D) IV

Dane są cztery liczby x,y ,t,u zapisane za pomocą wyrażeń arytmetycznych:

x = − 51 ,5+ 40 y = − 2 7,3− 22,7 t = − 18 : 0,3 u = − 9,03 ⋅6.

Która z tych liczb jest największa?
A) x B) y C) t D) u

Dane są cztery liczby x,y ,t,u zapisane za pomocą wyrażeń arytmetycznych:

x = − 62 ,5+ 30 y = − 1 4,4− 12,6 t = − 12 : 0,3 u = − 8,02 ⋅6.

Która z tych liczb jest największa?
A) x B) y C) t D) u

Równość 3 1 1 5 = x + y będzie prawdziwa, jeśli w miejsce x i y zostaną wpisane liczby
A) 5 i 2 B) 6 i 4 C) 10 i 2 D) 10 i 6

Ukryj Podobne zadania

Równość 1 1 1 4 = x − y będzie prawdziwa, jeśli w miejsce x i y zostaną wpisane liczby
A) 3 i 15 B) 6 i 12 C) 3 i 6 D) 3 i 12

Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Jeżeli trzecia część liczby przeciwnej do odwrotności sześcianu pewnej liczby jest równa 214 , to ta liczba jest równa
A) 1 2 B) 2 C) − 1 2 D) − 2

Rozwinięcie dziesiętne ułamka jest równe 0,(285714). Ułamek ten jest równy
A) 27 B) 47 C) 17 D) 3 7

Dane są trzy wyrażenia:

 2 1 I. 6 ⋅1-- II. 6 : 1,2 III. 7 ,25− 2-- 3 4

Liczbami całkowitymi są wartości wyrażeń
A) I, II i III B) Tylko I i II C) Tylko II i III D) Tylko I i III

Ukryj Podobne zadania

Dane są trzy wyrażenia:

 3 1 I. 8⋅1 -- II. 8 : 1 ,6 III. 9,3− -- 4 3

Liczbami całkowitymi są wartości wyrażeń
A) I, II i III B) Tylko I i II C) Tylko II i III D) Tylko I i III

Dane są cztery wyrażenia:

 3 2 ( 1 ) 1 I. − 16 ,55+ 6,0 5 II. − 5--− 4,75 III.--⋅ − 15-- IV. (− 1,5) :-- 4 3 4 7

Wartość którego wyrażenia nie jest równa ( ) − 101 2 ?
A) I B) II C) III D) IV

Ukryj Podobne zadania

Dane są cztery wyrażenia:

 1 3 ( 2 ) 3 I. (− 0,75) :-- II.--⋅ − 5-- III. − 4-− 3,5 IV. − 13,4 + 5,15 1 1 2 3 4

Wartość którego wyrażenia nie jest równa ( ) − 81 4 ?
A) I B) II C) III D) IV

Ukryj Podobne zadania

Poniżej zapisano trzy liczby:

 2,7⋅ 0,9 2,7 + 0,9 2 ,7− 0 ,9 p = ---------- r = ---------- s = ----------. 2,7 + 0,9 2,7 − 0,9 2,7 : 0,9

Który zapis przedstawia poprawnie uporządkowane liczby p,r,s od najmniejszej do największej?
A) s,r,p B) r,s,p C) s,p,r D) r,p,s

Równość  1 1 1 1 = a + b + c będzie prawdziwa, jeśli w miejsce a,b i c zostaną wpisane liczby
A) 2, 3, 4 B) 3, 4, 6 C) 2, 3, 6 D) 3, 4, 8

Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
Strona 1 z 2
spinner