Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Dane są liczby:

I. 0,1(47 ) II. 0,1552 III. 0 ,1(5)

Dla których liczb zaokrąglenie do części setnych jest równe 0,15?
A) I, II i III B) Tylko I i II C) Tylko I i III D) Tylko I E) Tylko III

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Wartość wyrażenia 0 ,019⋅ 13,51 jest równa wartości wyrażenia 19⋅1351- 10000 .PF
Wartość wyrażenia 0,0 19 : 13,51 jest równa wartości wyrażenia -190-- 135100 . PF

Dane są cztery wyrażenia:

 3 3 3 3 I.--⋅(− 3) II. --: (− 3) III.--+ (−3 ) IV. − --− 3 4 4 4 4

Największą wartość ma wyrażenie
A) I B) II C) III D) IV

*Ukryj

Dane są cztery wyrażenia:

 4 4 4 4 I.--: (− 4) II.--⋅(− 4) III.--+ (−4 ) IV. − --− 4 3 3 3 3

Największą wartość ma wyrażenie
A) I B) II C) III D) IV

Równość 3 1 1 5 = x + y będzie prawdziwa, jeśli w miejsce x i y zostaną wpisane liczby
A) 5 i 2 B) 6 i 4 C) 10 i 2 D) 10 i 6

*Ukryj

Równość 1 1 1 4 = x − y będzie prawdziwa, jeśli w miejsce x i y zostaną wpisane liczby
A) 3 i 15 B) 6 i 12 C) 3 i 6 D) 3 i 12

Która z liczb nie spełnia warunku 1 2 5 < x < 5 ?
A) 0,3 B) 13 C) 920 D) 1 4

Liczbą większą od 432- 8275 jest
A) 4211638 B) 8423174 C) -431 8275 D) 216- 4137

Która z liczb nie spełnia warunku 4 5 7 < x < 7 ?
A) 1278 B) 1321- C) 1395 D) 19 28

Liczbą większą od 1 3 jest
A) 390000 B) 903000−1 C) --300- 900+1 D) 300−1 900

*Ukryj

Liczbą mniejszą od 1 3 jest
A) 390000 B) 903000−1 C) --300- 900+1 D) 300+1 900

Liczbą mniejszą od 27 58 jest
A) 257810 B) 257801 C) 257080- D) 270 579

Rozwinięcie dziesiętne nieskończone ma liczba
A) 162 B) 812- C) 132 D) 24 12

*Ukryj

Rozwinięcie dziesiętne nieskończone ma liczba
A) 234 B) 624- C) 294 D) 16 24

Rozwinięcie dziesiętne nieskończone ma liczba
A) 135 B) 915- C) 1105 D) 24 15

Jeżeli trzecia część liczby przeciwnej do odwrotności sześcianu pewnej liczby jest równa 214 , to ta liczba jest równa
A) 1 2 B) 2 C) − 1 2 D) − 2

Jeżeli liczby dodatnie a ,b,c,d spełniają równość a+c- a b+d = b , to
A) a = c b d B) a = bc d C) a b b = a D) c d d = c

Rozwinięcie dziesiętne ułamka jest równe 0,(285714). Ułamek ten jest równy
A) 27 B) 47 C) 17 D) 3 7

Różnica  23 0,(3) − 33 jest równa
A) − 0,(39) B) − 13090 C) − 0,36 D) − 4- 11

Równość  1 1 1 1 = a + b + c będzie prawdziwa, jeśli w miejsce a,b i c zostaną wpisane liczby
A) 2, 3, 4 B) 3, 4, 6 C) 2, 3, 6 D) 3, 4, 8

Do przedziału (24 25) 32,32 należy liczba
A) 48 64 B) 49- 64 C) 50 64 D) 51 64

*Ukryj

Do przedziału (37 38) 41,41 należy liczba
A) 7852 B) 7482- C) 7862 D) 73 82

Do przedziału (31 32) 23,23 należy liczba
A) 65 46 B) 64- 46 C) 63 46 D) 62 46

Która z poniższych liczb jest większa od 1 3 ?
A) 0,3 B) ∘ -- 1 8 C) 4− 1 D) 0,(3 )

*Ukryj

Która z poniższych liczb jest większa od 2 3 ?
A) 0,(6) B) ∘ -- 1 8 C) 0,3 D) 34

Która z poniższych liczb jest większa od 1 4 ?
A) 4− 1 B) ∘ --- -1 16 C) 0,4 D) 0,(32)

Rozwinięcie dziesiętne ułamka -51 370 jest równe 0,1(378). Na pięćdziesiątym miejscu po przecinku tego rozwinięcia znajduje się cyfra
A) 1 B) 3 C) 7 D) 8

*Ukryj

Rozwinięcie dziesiętne ułamka 255 702 jest równe 0,3(632478). Na czterdziestym miejscu po przecinku tego rozwinięcia znajduje się cyfra
A) 2 B) 4 C) 7 D) 3

Które z dwóch podanych liczb mają tę własność, że ich suma jest równa ich iloczynowi?
A) 12 i 12 B) − 12 i 1. C) − 2 i − 2 D) 1 2 i − 1

Dane są rozwinięcia dziesiętne okresowe dwóch liczb

a = 0,3(8769 ) b = 0,23(457 21)

Na n –tym miejscu po przecinku w obu rozwinięciach znajduje się ta sama cyfra dla
A) n = 65 B) n = 7 0 C) n = 74 D) n = 75

Wartość wyrażenia ( 7 1) 2 9 − 16 ⋅1,8 wynosi
A) − 0,7 B) 2,6 C) 5 D) − 1

*Ukryj

Wartość wyrażenia 1 2 2 + 2⋅1 ,5 : 3 jest równa
A) 2 B) 1,875 C) 53 D) 3 2

Wartość wyrażenia ( 4 5) 1 9 − 26 ⋅1,8 wynosi
A) − 0,7 B) − 2,5 C) 5 D) − 1

Wartość wyrażenia 49 66 ( -5) 56 − 15 ⋅ − 22 jest równa
A) − 18 B) 78 C) 158 D) 2

Wartość wyrażenia 5 2 ( 3) 7 − 7 ⋅ − 2 jest równa
A) − 1154 B) − 194 C) 2 7 D) 8 7

Wartość wyrażenia ( 3 4) 2 5 − 17 ⋅3,5 wynosi
A) − 0,7 B) 2,6 C) 5 D) 3,6

Strona 1 z 2>