/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Liczby/Ułamki

Zadanie nr 1253665

Dane są trzy wyrażenia:

 3 1 I. 8⋅1 -- II. 8 : 1 ,6 III. 9,3− -- 4 3

Liczbami całkowitymi są wartości wyrażeń
A) I, II i III B) Tylko I i II C) Tylko II i III D) Tylko I i III

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy

 3 7 8⋅1 --= 8 ⋅--= 2 ⋅7 = 14 4 4 8 : 1,6 = 8 : 16-= 8 : 8-= 8 ⋅ 5-= 5 10 5 8 1 3 1 9 10 29 9,3− 3-= 9 10-− 3-= 930-− 30-= 8 30-

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner