Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Zadanie nr 5083916

Klasa Ib wybrała się na wycieczkę składającą się z trzech części. W pierwszej części uczniowie zostali zawiezieni autokarem na miejsce, w którym rozpoczęła się ich piesza wędrówka. W drugiej części odbyli spacer górskim szlakiem, a w ostatniej części zwiedzali leśną ścieżkę dydaktyczną. Na rysunku przedstawiono schemat przebiegu wycieczki.


PIC


A) Cała trasa miała długość 50 km.
B) Uczniowie pokonali autobusem 36 km.
C) Leśna ścieżka dydaktyczna była o 8 km dłuższa od górskiego szlaku.
D) Długość górskiego szlaku była 3 razy mniejsza niż długość leśnej ścieżki dydaktycznej.

Wersja PDF
Rozwiązanie

Obliczmy jaką część uczniowie spędzili na górskim szlaku.

 1 3 1 12 − 9 − 2 1 1 − 75% − --= 1− --− --= -----------= --. 6 4 6 12 12

Z drugiej strony wiemy, że odległość ta jest równa 4 km, więc cała trasa musi mieć długość 48 km.

Dystans pokonany autobusem jest równy

75% ⋅4 8 = 3-⋅48 = 36 km , 4

a długość leśniej ścieżki dydaktycznej wynosi

1 --⋅48 = 8 km . 6

Odległość ta jest o 4 km dłuższa niż długość górskiego szlaku.  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
Twoje uwagi
Nie rozumiesz fragmentu rozwiązania?
W rozwiązaniu jest błąd lub literówka?
Masz inny pomysł na rozwiązanie tego zadania?
Napisz nam o tym!