/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Zadania z treścią/Geometryczne - przestrzenne

Zadanie nr 1407219

Zbiornik na wodę ma kształt walca, którego podstawa (dno zbiornika) ma średnicę 10 m. Do zbiornika wlano 90π m 3 wody, która wypełniła go do 35 głębokości.
Jaka jest głębokość tego zbiornika?
A) 8 m B) 18 m C) 2 m D) 6 m

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli przez h oznaczymy głębokość zbiornika, to podane informacje prowadzą do równania

π ⋅52 ⋅ 3h = 90π 5 15πh = 90π ⇒ h = 6.

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner