/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Zadania z treścią/Geometryczne - przestrzenne

Zadanie nr 2177943

Basen ma kształt prostopadłościanu, którego podstawa (dno basenu) ma wymiary 15 m × 10 m . Do basenu wlano 240 m 3 wody, która wypełniła go do 45 głębokości.
Jaka jest głębokość tego basenu?
A) 1,28 m B) 1,5 m C) 2 m D) 3 m

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli przez h oznaczymy głębokość basenu, podane informacje prowadzą do równania

15 ⋅10 ⋅ 4-h = 240 5 3 ⋅10 ⋅4h = 2 40 120h = 240 ⇒ h = 2.

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner