/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Zadania z treścią/Geometryczne

Zadanie nr 6517463

Kształt i wymiary drewnianej zabawki przedstawiono na rysunku.


PIC


Powierzchnia tej zabawki (w cm 2 ) jest równa
A) 400 + 2 00π B) 40+ 50π C) 400 + 50π D) 40+ 200π

Wersja PDF

Rozwiązanie

Narysowana zabawka składa się z kwadratu o boku 20 cm i czterech połówek koła o promieniu 5 cm. Pole tej zabawki jest więc równe

202 + 4 ⋅ 1-π ⋅52 = 400 + 50 π. 2

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner