Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Wykaż, że dla każdej dodatniej liczby rzeczywistej x różnej od 1 oraz dla każdej dodatniej liczby rzeczywistej y różnej od 1 prawdziwa jest równość

 ( y) ( y) logx (xy) ⋅lo gy -- = logy(xy )⋅logx -- . x x

Wiedząc, że π ≈ 3,1415 oblicz |x | , gdzie x = |3− π| + |2π − 6| − |31− 10π | .

*Ukryj

Wiedząc, że π ≈ 3,1415 oblicz |x | , gdzie x = |3− π| − |2π − 6| + |31− 10π | .

*Ukryj

Liczby naturalne a,b,c są większe od 1 oraz są kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego. Liczba x spełnia warunek

--1---+ --1---+ --1---= 1. lo gax lo gb x lo gcx

Wykaż, że x jest sześcianem liczby naturalnej.

Wiadomo, że log 511 = a . Wykaż, że  √ -- -3 log121 5 5 = 4a .

Skróć ułamek x2+4x+4- x2− 4 .

<<<<Strona 14 z 14