Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Zadanie nr 1271760

Na bokach AD , DC i CB kwadratu ABCD wybrano punkty K , M i L ten sposób, że |DK | = 2|KA | , |DM | = 2 |MC | , oraz |BL | = 2|LC | .

 • Uzasadnij, że trójkąt KLM jest prostokątny.
 • Oblicz tangensy kątów ostrych trójkąta KLM .

PIC

Wersja PDF
Rozwiązanie
 •  

  Sposób I

  Z podanych informacji wynika, że trójkąty DKM i MLC są równoramienne. W szczególności miary ich kątów ostrych wynoszą ∘ 45 . Stąd

  ∡KML = 180∘ − ∡KMD − ∡LMC = 90∘.

  Sposób II

  Na mocy twierdzenia Talesa prosta KM jest równoległa do przekątnej AC . Podobnie, prosta LM jest równoległa do przekątnej BD . Ponieważ przekątne kwadratu są prostopdałe, to prostopadłe są również proste KM i LM .

 • Oznaczmy bok kwadratu przez a . Korzystając z twierdzenia Pitagorasa wyliczmy długości odcinków KM i LM .
   ∘ ------------------ √ -- ∘ ------------- ( 2 ) 2 ( 2 ) 2 2 2 KM = KD 2 + DM 2 = -a + -a = -----a ∘ ---3---------3---- 3 ∘ ------------ ( )2 ( ) 2 √ -- LM = MC 2 + CL 2 = 1a + 1a = --2a. 3 3 3

  Stąd szukane tangensy wynoszą

   √ - ML -32a 1 tg ∡MKL = ---- = 2√2--= -- MK -3--a 2 2√2- tg ∡MLK = MK-- = √3--a= 2. ML --2a 3

   
  Odpowiedź: 1 2 i 2

Wersja PDF
Twoje uwagi
Nie rozumiesz fragmentu rozwiązania?
W rozwiązaniu jest błąd lub literówka?
Masz inny pomysł na rozwiązanie tego zadania?
Napisz nam o tym!