/Szkoła średnia/Liczby/Liczby całkowite/Reszty

Zadanie nr 7647570

Wykaż, że jeżeli przy dzieleniu przez 5 jedna liczba daję resztę 2, a druga resztę 3, to iloczyn tych liczb daje przy dzieleniu przez 5 resztę 1.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczby, o których mowa w treści zadania możemy zapisać w postaci x = 5k+ 2 i y = 5n + 3 . Zatem

xy = (5k + 2 )(5n + 3) = 25kn + 1 5k+ 1 0n+ 6 = 5(5kn + 3k + 2n + 1)+ 1 .

Zatem iloczyn tych liczb przy dzieleniu przez 5 daje resztę 1.

Wersja PDF
spinner