/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Stereometria/Walec/Różne

Zadanie nr 4587300

Promień AS podstawy walca jest równy wysokości OS tego walca. Tangens kąta OAS (zobacz rysunek) jest równy


PIC


A) √ - -33 B) √ - -22 C) 12 D) 1

Wersja PDF

Rozwiązanie

Trójkąt OSA jest równoramiennym trójkątem prostokątnym (połówką kwadratu), więc ∡OAS = 45∘ i

tg ∡OAS = tg45∘ = 1.

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner