/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Stereometria/Walec/Różne

Zadanie nr 9825218

Promień AS podstawy walca jest równy wysokości OS tego walca. Sinus kąta OAS (zobacz rysunek) jest równy


PIC


A) √ - -23 B) √ - -22 C) 12 D) 1

Wersja PDF

Rozwiązanie

Trójkąt OSA jest równoramiennym trójkątem prostokątnym (połówką kwadratu), więc ∡SAO = 45∘ i

 √ -- sin ∡OAS = sin 45∘ = --2. 2

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner