/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Bloki zadań/Dana tabela

Zadanie nr 1745544

Na czas trwania promocji obniżono ceny niektórych produktów odzieżowych.

Produkt Stara cenaNowa cena
Spodnie 150 zł niższa o 30%
Kurtka 165 zł 99 zł
Spódnica   133 zł (niższa o 30%)
Koszula 120 zł 96 zł
Cenę którego z towarów obniżono o największy procent?
A) spodni B) kurtki C) spódnicy D) koszuli
Wersja PDF

Rozwiązanie

Obliczamy o jaki procent przeceniono kurtkę

165− 99 66 ---------⋅100% = ----⋅100% = 0 ,4⋅10 0% = 40% . 165 165

Obliczamy o jaki procent przeceniono koszulę

1 20− 96 24 1 --------- ⋅100% = ---- ⋅100% = --⋅1 00% = 20% . 120 1 20 5

Natomiast ceny pozostałych dwóch towarów przeceniono o 30%.  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner