/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Bloki zadań/Dana tabela

Zadanie nr 5124929

W tabeli przedstawiono informacje dotyczące cen akcji trzech firm w dwóch różnych wybranych dniach tego samego roku.

Firma Cena 1 akcji w dniu 1 lutego Cena 1 akcji w dniu 31 sierpnia
Salceson S.A. 15 zł 18 zł
Kabanos S.A. 24 zł 36 zł
Salami S.A. 96 zł 64 zł
W okresie między 1 lutego a 31 sierpnia cena akcji firmy Kabanos S.A. wzrosła o A/B.
A) 40% B) 50%

[SQREMOVE]Wartość 60 akcji firmy Salceson S.A. i 10 akcji firmy Salami S.A. w okresie od między 1 lutego a 31 sierpnia C/D.
C) zmalała D) wzrosła

Wersja PDF

Rozwiązanie

W podanym okresie akcje firmy Kabanos S.A. wzrosły o 12 zł, czyli o

1-2 = 1-= 50% . 2 4 2

Za 40 akcji firmy Salceson S.A. i 10 akacji Salami S.A. na początku lutego trzeba było zapłacić

60 ⋅15 + 10 ⋅96 = 1860.

Te same akcje na koniec sierpnia były warte

60 ⋅18 + 10 ⋅64 = 1720.

W takim razie wartość tych akcji zmalała.  
Odpowiedź: A, C

Wersja PDF
spinner