/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Bloki zadań/Dana tabela

Zadanie nr 5741498

Parkieciarz w ciągu 6 dni ułożył parkiet liczący 4800 klepek.

Dzień Liczba ułożonych klepek Czas pracy
1. 700 5 h 40 min
2. 900 6 h
3. 600 5 h 20 min
4. 1000 6 h 30 min
5. 1100 6 h 10 min
6. 500 4 h 20 min
Na podstawie informacji zawartych w powyższej tabeli wybierz zdanie fałszywe.
A) Parkieciarz średnio układał 800 klepek dziennie.
B) Trzeciego dnia parkieciarz ułożył 12,5% parkietu.
C) W ciągu dwóch ostatnich dni parkieciarz ułożył 13 całego parkietu.
D) Łączny czas pracy parkieciarza w ciągu trzech pierwszych dni był krótszy, niż łączny czas pracy w ciągu trzech następnych dni.
Wersja PDF

Rozwiązanie

Sprawdzamy kolejne odpowiedzi.
Parkieciarz średnio układał

4-800 = 80 0 6

klepek dziennie.
Trzeciego dnia ułożył

60-0-= 1-= 0,5-= 0,25-= 0 ,1 25 = 12,5% 4800 8 4 2

parkietu.
W ciągu dwóch ostatnich dni parkieciarz ułożył 110 0+ 5 00 = 1600 klepek, czyli

16-00 = 1- 48 00 3

całego parkietu.
Czas pracy w ciągu trzech pierwszych dni był równy

5 h 40 min + 6 h + 5 h 20 min = 16 h + 40 min + 20 min = 17 h .

Czas pracy w ciągu trzech następnych dni był równy

6 h 30 min + 6 h 10 min + 4 h 20 min = 16 h + 30 min + 10 min + 20 min = 17 h.

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner