/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Bloki zadań/Dana tabela

Zadanie nr 6823474

W tabeli przedstawiono informacje dotyczące półrocznej sprzedaży w pewnej firmie handlowej.

Miesiąc Wartość sprzedaży
1 1500 zł
2 800 zł
3 2700 zł
4 900 zł
5 1200 zł
6 900 zł
Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.
Sprzedaż w 1 kwartale była wyższa niż sprzedaż w 2 kwartale.PF
Sprzedaż była najniższa w 4 miesiącu. PF
Wersja PDF

Rozwiązanie

Sprzedaż w kolejnych kwartałach wyniosła:

I kwarta ł: 1500 + 800 + 27 00 = 5000 zł II kwarta ł: 9 00+ 1200 + 900 = 3000 zł.

Zatem rzeczywiście sprzedaż w I kwartale była wyższa.

Najniższa sprzedaż była w 2 miesiącu.  
Odpowiedź: P, F

Wersja PDF
spinner