/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Bloki zadań/Dana tabela

Zadanie nr 7671890

W tabeli podano, w jaki sposób zmienia się cena biletu na 1 przejazd metrem w zależności od pory dnia.

Cena podstawowa biletu 8 zł
Cena biletu w godzinach 16–18 cena podstawowa podwyższona o 14%
Cena biletu w godzinach 7–8 cena podstawowa podwyższona o 52%
Cena biletu w godzinach 22–24 cena podstawowa obniżona o 36%
Cena biletu w pozostałych godzinach cena podstawowa
Bilet na jeden przejazd metrem o godz. 23 jest tańszy od jednego przejazdu o godz. 7 o
A) 4 zł B) 7,04 zł C) 1,12 zł D) 4,16 zł
Wersja PDF

Rozwiązanie

Przejazd o godz. 23 kosztuje

8 − 8 ⋅36% = 8 − 8 ⋅0,36 = 5 ,12 z ł,

a przejazd o godz. 7 kosztuje

8+ 8⋅52 % = 8+ 8⋅0,5 2 = 12,16 zł.

Druga cena jest wyższa od pierwszej o

1 2,16− 5,12 = 7,04 zł.

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner