/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Bloki zadań/Dana tabela

Zadanie nr 8540389

Poniższa tabela przedstawia skład różnych produktów żywnościowych.

Produkt Woda Białko Tłuszcze Węglowodany
Orzechy laskowe 1- 21  1 7  2 3  -3 28
Fasola 1 8  7 32  1 64  5 8
Ser żółty 716-  1410  15  210

Liczby pokazują, jaką część porcji stanowią podstawowe składniki.
Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Orzechy laskowe zawierają więcej białka niż węglowodanów. PF
Zawartość składników niewymienionych w tabeli jest większa w przypadku fasoli niż w przypadku żółtego sera. PF
Wersja PDF

Rozwiązanie

Ponieważ

1 4 3 --= ---> --- 7 28 28

orzechy laskowe zawierają więcej białka niż węglowodanów.

Liczymy jaką część fasoli i żółtego sera stanowią składniki wymienione w tabeli.

 1+ -7-+ -1-+ 5-= 6-+ -7-+ 1--= 48-+ 14-+ 1--= 63. 8 32 6 4 8 8 32 64 64 64 64 64 -7- 11- 1- 1-- 7-- 11- 8-- -2- 1 6 + 40 + 5 + 20 = 16 + 40 + 40 + 4 0 = 7 21 35 42 77 = ---+ ---= ---+ ---= --. 16 40 80 80 80

Zatem pozostałe składniki stanowią odpowiednio 1- 64 i -3 80 . Zauważmy teraz, że

3 2 1 1 ---> ---= --- > ---. 80 80 4 0 6 4

Zatem zawartość tych składników jest większa w przypadku żółtego sera.  
Odpowiedź: P, F

Wersja PDF
spinner