/Szkoła średnia/Statystyka/Dane z tabeli

Zadanie nr 7600547

Sprzedawca kwiatów notował w tabeli ilość otrzymanych banknotów z podziałem według ich nominałów.

  1 dzień 2 dzień 3 dzień 4 dzień 5 dzień
10 zł 2 7 4 6 1
20 zł 5 5 2 4 3
50 zł 2 3 0 3 5
100 zł 1 3 1 1 2
 • Podaj, w których dniach jego przychody były wyższe niż średni dzienny przychód w ciągu tych pięciu dni.
 • Oblicz odchylenie standardowe liczby otrzymanych banknotów w ciągu tych pięciu dni. Wynik podaj z dokładnością do 0,1.
Wersja PDF

Rozwiązanie

 • Musimy najpierw policzyć średni dzienny zarobek, czyli liczymy ile zarobił w kolejnych dniach i dzielimy przez 5.
   320-+-620-+-18-0+-3-90+--520- 2030- s = 5 = 5 = 406.

  Przychód powyżej średniej osiągnął więc drugiego i piątego dnia.  
  Odpowiedź: Drugiego i piątego dnia.

 • Musimy najpierw policzyć średnią liczbę banknotów otrzymanych jednego dnia.
   10 + 18 + 7 + 14 + 11 60 s = ----------------------= ---= 12. 5 5

  Liczymy teraz wariancję liczby banknotów

   2 (10 − 1 2)2 + (1 8− 1 2)2 + (7 − 1 2)2 + (1 4− 1 2)2 + (1 1− 12)2 σ = -------------------------------------------------------------- = 5 = 4-+-36-+-25-+-4-+-1-= 70-= 14. 5 5

  Zatem odchylenie standardowe

  √ --- √ --- σ 2 = 14 ≈ 3 ,7

   
  Odpowiedź: √ --- 14 ≈ 3,7

Wersja PDF
spinner