/Szkoła średnia/Funkcje/Kwadratowa/Różne

Zadanie nr 1164688

Zapisz wzór funkcji  2 f(x) = 3x − 6 w postaci iloczynowej.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Przekształcamy dany wzór korzystając ze wzoru skróconego mnożenia na różnicę kwadratów.

 √ -- √ -- f(x) = 3x 2 − 6 = 3(x2 − 2) = 3(x − 2 )(x+ 2).

 
Odpowiedź: f(x ) = 3(x − √ 2)(x + √ 2)

Wersja PDF
spinner