/Szkoła średnia/Funkcje/Kwadratowa/Różne

Zadanie nr 4749178

Zapisz wzór funkcji  2 f(x) = x + 2x− 8 w postaci iloczynowej.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Przekształcamy dany wzór korzystając ze wzoru skróconego mnożenia na różnicę kwadratów.

 2 2 2 2 f(x) = x + 2x− 8 = (x + 2x + 1) − 9 = (x+ 1) − 3 = = (x+ 1+ 3)(x+ 1− 3) = (x + 4)(x − 2).

 
Odpowiedź: f (x) = (x + 4)(x − 2)

Wersja PDF
spinner