/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Różne

Zadanie nr 2082967

Funkcja f przyporządkowuje każdej liczbie całkowitej z przedziału (0,8⟩ resztę z dzielenia tej liczby przez 4. Określ funkcję f tabelką i naszkicuj jej wykres.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Wypełniamy tabelkę

x 1 2 3 4 5 6 7 8
f(x) 1 2 3 0 1 2 3 0

Pozostało narysować wykres.


PIC

Wersja PDF
spinner